Po raz kolejny- błędy w PFU

Program funkcjonalno- użytkowy, krócej zwany PFU, jest zbiorem wymagań stawianym konstrukcji budowlanej na podstawie których określany jest koszt całego przedsięwzięcia. Określone są w nim oczekiwane parametry techniczne, formalne oraz zakres prac. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zawartym w Prawie Zamówień Publicznych zamawiający jest zobowiązany do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania prowadzącego do przyznania zlecenia zapewniającego …

Czytaj dalej →

NFOŚiGW powołuje się na nas!

Niedawno opublikowana odpowiedź NFOŚiGW skierowana do Klastra Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka dotycząca zniesienia obowiązku istnienia instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację fotowoltaiczną dofinansowaną w programie Prosument zawiera powołanie na opinię wydaną wcześniej przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. W ramach konsultacji ws. programu Prosument SBF POLSKA PV wskazało, iż bezwzględny obowiązek montażu instalacji odgromowej oraz przeciwpożarowej …

Czytaj dalej →

Dyskryminacja fotowoltaiki na Lubelszczyźnie

Szczegóły oceny wniosków w ramach RPO w woj. lubelskim jednoznacznie dyskryminują instalacje fotowoltaiczne kosztem kolektorów słonecznych. W ramach przyjętych kryteriów oceny została wprowadzona wysoka punktacja przyznawana za efektywność kosztową MW zainstalowanej mocy z poziomami kosztów niemożliwymi do osiągnięcia dla instalacji fotowoltaicznych. W efekcie projekty oparte o instalacje kolektorów słonecznych są w stanie otrzymać w ramach …

Czytaj dalej →