SBF Polska PV na Targach Instalacje w Poznaniu

SBF Polska PV było patronem merytorycznym warsztatów Moc Hybrydy zorganizowanych w dniach 25-26 kwietnia podczas Targów Instalacje w Poznaniu. Jednym z prelegentów był Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia. Warsztaty Moc Hybrydy to wydarzenie organizowane przez Globenergię skierowane głównie do instalatorów w zakresie współpracy instalacji fotowoltaicznej z innymi źródłami ciepła, np. pompą ciepła. Tematyka warsztatów obejmowała zakres …

Czytaj dalej →

SBF Polska PV na Energetycznym Think Tanku w Sosnowcu

19 kwietnia w Sosnowcu odbyło się kolejne spotkanie Energetycznego Think Tanku, którego organizatorem był Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim. Tematem wiodącym wydarzenia był problem niskiej emisji. Zostały poruszone tematy dotyczące powodów jego występowania, środków zaradczych oraz szeroko pojętych metod walki z tym zjawiskiem. W spotkaniu brali udział energetycy, producenci i instalatorzy urządzeń grzewczych, …

Czytaj dalej →

SBF Polska PV na XV Forum Energia w Gminie

13 kwietnia b.r. podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg we Wrocławiu odbyło się XV Forum Energia w Gminie, którego organizatorem była Globenergia . Poruszanymi tematami były m.in., analiza inwestycyjna dla gruntowej i powietrznej pompy ciepła, systemy ogrzewania z wykorzystaniem mat kapilarnych oraz monitoring instalacji fotowoltaicznych. Prelegentami byli również Reprezentanci SBF …

Czytaj dalej →

Prezes SBF POLSKA PV prelegentem podczas konferencji w Sulechowie

7 oraz 8 kwietnia w miejscowości Sulechów odbyła się I Konferencja „Energetyka odnawialna w branży wodociągowo- kanalizacyjnej” organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie oraz Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Jednym z prelegentów był Prezes Zarządu SBF POLSKA PV Pan Bogdan Szymański, który przybliżył wszystkim zebranym zagadnienie elektrowni fotowoltaicznych w kontekście wielopłaszczyznowej szansy dla …

Czytaj dalej →

Stanowisko Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce- już w Ministerstwie Energii!

Dnia 7.04 do Ministerstwa Energii wpłynęło pismo skierowane do Podsekretarza Stanu Pana Andrzeja Piotrowskiego wystosowane przez Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce. Dokument zawiera cele porozumienia, propozycje wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz sugestie dotyczące kolejnych koniecznych działań. Ideą porozumienia jest znalezienie kompromisu spełniającego oczekiwania trzech zainteresowanych stron: prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branży fotowoltaicznej. Wypracowanie porozumienia opiera …

Czytaj dalej →

SBF POLSKA PV na OZE Day!

6 kwietnia na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się konferencja naukowo- techniczna OZE Day, na której prelekcję wygłosił Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Grzegorz Burek. Tematem wystąpienia były systemy wsparcia w inwestycjach fotowoltaicznych- ich rodzaje, charakterystyka oraz możliwości pozyskania. Cieszymy się z dopisanej frekwencji oraz okazanego zainteresowania. „Projekt OZE Day …

Czytaj dalej →

Zjednoczona branża PV w Polsce mówi jednym głosem w Departamencie Energii Odnawialnej

W efekcie zawiązania szerokiego porozumienia firm oraz organizacji z branży PV na spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej 04 kwietnia 2016 r. pojawiła się po raz pierwszy tak szeroka reprezentacja branży. Na podstawie wymiany poglądów z Dyrektorem Departamentu panem Andrzejem Kaźmierskim odniesiono wrażenie, że Ministerstwo jest otwarte na dialog z branżą. Z dużym zrozumieniem przyjmowane były …

Czytaj dalej →

SBF POLSKA PV na targach ENEX w Kielcach

Dnia 31.03.2016 na targach ENEX w Kielcach odbyło się forum fotowoltaiczne SOLAR+ poprowadzone przez Prezesa SBF POLSKA PV Bogdana Szymańskiego, gdzie Stowarzyszenie poruszyło tematy dotyczące rozwoju instalacji PV w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz przyłączenia mikroinstalacji w zakresie procedur, dokumentów i obowiązków. Po wydarzeniu miało miejsce spotkanie Członków Stowarzyszenia, na którym jednoznacznie poparto stanowisko porozumienia …

Czytaj dalej →