Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV prowadzi aktualnie pracę nad stanowiskiem branży fotowoltaicznej w sprawie ustawy o OZE.

W celu zgłoszenia uwag wypełnij formularz poniżej.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV pracuje również nad propozycją zmian w programie Prosument – dofinansowaniem mikroinstalacji OZE realizowanym przez NFOŚiGW. Celem opracowania jest wypracowanie stanowiska branży fotowoltaicznej w zakresie:

1. Wymagań stawianych urządzeniom dopuszczonym do realizacji mikroinstalacji
2. Wymagań w zakresie odbioru i testów powykonawczych
3. Wymagań w zakresie uzysku
4. Wymagań w zakresie projektu
5. Wymagań w zakresie gwarancji i rękojmi
6. Poziomu kosztów kwalifikowanych

W celu zgłoszenia uwag wypełnij formularz poniżej.

Ponadto Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV prowadzi prace nad wymaganiami do programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego.

Wymagania programu funkcjonalno-użytkowego

W celu zgłoszenia uwag wypełnij formularz poniżej.