I Ogólnopolski Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

logo    23 wrzesień
Rejestracja: godz.  9:00
Rozpoczęcie kongresu:  godz. 10:00
Zakończenie kongresu: godz. 15:00

 

Kluczowe zmiany legislacyjne spowodowały, że polski rynek fotowoltaiczny stoi u progu dynamicznego rozwoju. W wyniku oddolnej inicjatywy uczestników rynku fotowoltaicznego zostało powołane do życia branżowe stowarzyszenie. Organizacja stanowi platformę do budowy krajowych standardów, norm i wytycznych w zakresie systemów fotowoltaicznych, które zostaną zaprezentowane podczas obrad Kongresu. Wydarzenie stanowi także naturalne miejsce dla wymiany doświadczeń dostawców, producentów i oraz firm wykonawczych.


REJESTRACJĘ PROWADZI REDAKCJA GLOBENERGIA POD LINKIEM

→REJESTRACJA!←

www.globenergia.pl/kongrespvPROGRAM

Prowadzenie konferencji: Grzegorz Burek, redaktor naczelny Redakcja GLOBEnergia

– Perspektywy rozwoju branży i rynku PV w Polsce – potencjał polskiego rynku PV do 2020r.
Anna Będkowska, GLOBEnergia

– Kluczowe zmiany legislacyjne dla rynku fotowoltaicznego
Piotr Rudyszyn, w4e

– Konkurencyjność projektów fotowoltaicznych w polskim systemie aukcyjnym
Grzegorz Wiśniewski, IEO

– Wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV – Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia SBF Polska PV
– Tworzenie programów funkcjonalno-użytkowych
– Wymagania zakładów energetycznych w zakresie przyłączenia mikroinstalacji – obecna praktyka, konieczne zmiany
– Poradnik inwestora w zakresie właściwego wyboru wykonawcy i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego

– Przerwa kawowa

– Funkcjonowanie programu Prosument – oczekiwania branży a rzeczywistość – PANEL DYSKUSYJNY
Przedstawiciele branży PV i instytucji

– Decyzje administracyjne w toku inwestycyjnym instalacji fotowoltaicznej
Anna Siwkowska, radca prawny SRS Legal

– Integracja PV z innymi systemami – synergia sprzedaży (kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne)
Łukasz Sajewicz VIESSMANN

– Błędy wykonawcze i inwestycyjne – doświadczenia z dojrzałych rynków
Tomasz Góra, niezależny ekspert

– Problemy i wyzwania producentów i dystrybutorów – PANEL DYSKUSYJNY
Przedstawiciele branży PV i instytucji

– Wybór modułów, falowników, konstrukcji – gwarancje, serwis – kluczowe problemy poskiego instalatora
Bogdan Szymański, GLOBEnergia

– Bezzwrotne finansowanie  inwestycji fotowoltaicznych z funduszy zewnętrznych. Dotacje dla sektora OZE
Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting Ltd.

– Podsumowanie, wnioski, kluczowe postanowienia i rekomendacje

* Organizator zastrzega możliwości zmian w programie


ODPŁATNOŚĆ
Członkowie Stowarzyszenia – 100 PLN brutto/osoba
Inni uczestnicy – 150 PLN brutto/osoba


 

PATRONAT

logo_globenergia_pl LOGO_gramwzielone_199 - Copy winieta_2015_150
reo_logo LOGO INZYNIER PL

PARTNERZY

CORAB big logo Hymon keno_kolektory_logo 3 logo_globenergia_pl
logo logo sun.plvertigo petraEnergia_m solaris

PRELEGENCI

IMG_4955Anna Będkowska – absolwentka AGH WGGIOŚ na kierunku Inżynieria Środowiska i doktorantka na  tym samym wydziale. Dawniej członek koła naukowego OZE „Grzała”. Dziś redaktor prowadzący magazynu GLOBEnergia i GLOBEnergia Plus, aktywny członek Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii „Helios” oraz członek założycielski Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

 

 

 

Piotr RudyszynPiotr Rudyszyn – studiował na Uniwersytecie technicznym w Wiedniu (TU Wien) – wydział architektury. Stale współpracuje z firmami z branży wiatrowej z Niemiec, USA, Hiszpanii i Austrii. Od kilku lat dyrektor techniczny w firmie W4E Centrum Energii Wiatrowej z siedzibą w Technoparku Łódzkim. Zajmuje się budową pod klucz małych i średnich farm wiatrowych na terenie Polski. Reprezentuje na rynku polskim zagranicznych inwestorów branżowych. Wykonuje oceny projektów farm wiatrowych min. dla instytucji finansowych i inwestorów. Uczestniczy w kilku innowacyjnych projektach związanych z ochroną środowiska i energetyka odnawialną takich jak wykorzystanie sodaru do pomiarów i analizy warunków wietrzności, projekt detektora ultradźwiękowego do rejestracji aktywności nietoperzy w rejonie farm wiatrowych, projekty układów skojarzonych dla różnych rodzajów OZE, strategie rozwoju gmin oraz plany produkcji energii z OZE dla firm i zakładów na potrzeby.
Wisniewski_foto 2010Grzegorz Wiśniewski – prezes Zarządu Instytut Energetyki Odnawialnej, były dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC). Specjalizuje się zagadnieniach socjoekonomicznych związanych z polityką i programowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności problemami rozwoju energetyki prosumenckiej. Od 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Ekspertów Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu (DG TREN, obecnie DG ENER) (inicjatywa managEnergy, której tzw. Grupie Refleksyjnej przewodniczył w latach 2008/2009). W latach 2000-2004 był doradcą, a potem przewodniczącym Zespołu Rady Doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem kilku zespołów doradczych Ministra Gospodarki, np. ds. rozwiązań systemowych w energetyce i ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych  technologii  pozyskania energii  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE. Jest autorem kilku książek, współautorem i współprowadzącym studia podyplomowe „Inwestycje w odnawiane źródła energii” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczącym rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Jest laureatem tytułu „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz tytułu „Nowy Impuls 2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej.  W 2015 roku został Laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”.
bogdan szymańskiBogdan Szymański -Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Ekspert w zakresie systemów fotowoltaicznych autor licznych prac i analiz w tej tematyce autor książki instalacje fotowoltaiczne. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV oraz Stowarzyszenia  Helios, członek zespołu redakcji GLOBEnergia. Zawodowo i hobbistycznie związany z odnawialnymi źródłami energii od czasów studiów. Współautor programu komputerowego do doboru instalacji słonecznych „kolektorek”, współautor e-learningowego kursu z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w ramach realizacji Projektu „Eko-Gmina” a następnie projektu „Samorządowy Menedżer ds. Energii” realizowanego przez stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, Współautor pakietów edukacyjnych i portali na temat odnawialnych źródeł energii min. zielonaenergia.eco.pl, zielonytelefon.eco.pl realizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Współpomysłodawca oraz wykładowca w ramach cyklu szkoleń fotowoltaicznych Solar+ realizowanych przez firmę GEOSYSTEM s.c
Anna SiwkowskaAnna Siwkowska – radca prawny, SRS Legal. Od 2008 roku doradza w kwestiach związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i oddaniem do użytkowania inwestycji z dziedziny energetyki. Świadczy pomoc prawną w toku postępowań administracyjnych oraz w sprawach cywilnoprawnych związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć. Zaangażowana w realizację takich inwestycji jak farmy wiatrowe, fotowoltaika, stacje elektroenergetyczne, linie napowietrzne najwyższych, wysokich i średnich napięć. Posiada doświadczenie w pracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
20120808_GAL_0078Łukasz Sajewicz – specjalista branży grzewczej, z wieloletnią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Pasjonat nowych technologii OZE, zaawansowanych i śmiałych rozwiązań architektonicznych w budownictwie energooszczędnym. Człowiek o szerokim spojrzeniu na rynek energetyczny i aspekty ekologiczne. Od ponad 20 lat związany z firmą Viessmann. Aktywnie popularyzuje rozwój rynku pomp ciepła, kogeneracji i innowacyjnych rozwiązań dla techniki grzewczej. Odpowiedzialny za współpracę z Klientami Strategicznymi: organizacjami rządowymi i instytutami naukowymi. Autor i współautor wielu nowych inicjatyw z zakresu OZE podejmowanych i wdrażanych przez firmę VIESSMANN. Od lat opiekuje się rynkiem architektów, projektantów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ogrzewania i odnawialnych źródeł energii.
Tomasz GóraTomasz Góra – niezależny ekspert do spraw systemów fotowoltaicznych realizujący szereg sieciowych instalacji na terenie Niemiec. Trener mający na koncie dziesiątki szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu technik montażu systemów fotowoltaicznych. Pionier rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce południowo wschodniej.
Piotr OstrowskiPiotr Ostrowski – niezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny. Wieloletni praktyk w finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej zorientowany w procedurach udzielania dofinansowania unijnego, perspektywicznych strategii rozwoju przedsiębiorstw, aspektów wymagań ochrony środowiska, a ponadto modelowania i wdrożenia nowych produktów na rynek. Autor oraz współautor ponad 960 skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komentator i ekspert ogólnopolskiego pisma branżowego „Fundusze Europejskie”. Stały współpracownik i doradca Izb Gospodarczych i Banków Komercyjnych, a także wykładowca i prelegent w ponad 150 wykładach oraz seminariach związanych z problematyką współfinansowania i montażu finansowego projektów inwestycyjnych dla jednostek sektora samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz wyższych uczelni. Dyrektor i właściciel ogólnopolskiej firmy doradczo-konsultingowej Europrojekty Consulting Ltd.

Szczegóły

Data
23 września
Godzina
09:00 – 15:00

Organizator

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
Telefon
+48 12 654 52 12
Email
biuro@polskapv.pl

 

Lokalizacja

Centrum Kongresowe EXPO XXI, RENEXPO
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
Warszawa 01-222