logo-SBF-300_tło_białe

II Ogólnopolski Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

18 października 2016
Warszawa

Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, że polski rynek fotowoltaiczny musi się dostosować do nowych warunków rynkowych. Możliwości przyłączenia do sieci, net-metering, definicja prosumenta, klastry i spółdzielnie energetyczne to tylko niektóre zagadnienia, wymagające odpowiedniego przełożenia na działania firm skupionych w branży fotowoltaicznej.

Ostatni rok to dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci. To także spore wyzwanie, by wyznaczać odpowiednie standardy jakościowe i zapobiegać psuciu rynku przez przypadkowych graczy. Wysoka jakość instalacji oraz etyczne zasady ofertowania, to klucz do długoterminowego rozwoju branży i zadowolenia konsumentów

W wyniku oddolnej inicjatywy uczestników rynku fotowoltaicznego w 2015 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Organizacja stanowi platformę do budowy krajowych standardów, norm i wytycznych w zakresie systemów fotowoltaicznych, które zostaną zaprezentowane podczas obrad Kongresu. Wydarzenie stanowi także naturalne miejsce dla wymiany doświadczeń dostawców, producentów, firm wykonawczych oraz krajowych jednostek naukowych.


Prowadzenie:
Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV,
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia,
Jarosław Kotyza – kierownik Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini, Akademia Górniczo – Hutnicza.

Program ramowy:
Sytuacja w branży fotowoltaicznej po nowelizacji ustawy OZE,
Konieczne kierunki zmian w ustawie OZE z punktu widzenia rozwoju PV w Polsce,
Funkcjonowanie nowego rozliczenia w systemie opustów – pierwsze doświadczenia i podejście ZE,
Możliwość funkcjonowania prosumenckich instalacji PV w systemie spółdzielni i klastrów energetycznych,
Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Przegląd funduszy i dotacji dla sektora OZE,
Błędy wykonawcze i inwestycyjne – potrzeba budowy standardów jakości,
Kluczowe problemy polskiego instalatora – przyłączenie do sieci, dobór i wybór sprzętu, realizacja gwarancji i serwisu,
Ekonomika instalacji prosumenckich po nowelizacji ustawy OZE,
Wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV – poradnik inwestora indywidualnego ,
Poradnik SBF Polska PV dla inwestora gminnego „Fotowoltaika w gminie od pomysłu po eksploatację”.
Ponadto:
DYSKUSYJNY PANEL BRANŻOWY – Problemy i wyzwania producentów i dystrybutorów,
DYSKUSYJNY PANEL BRANŻOWY – wyzwania dla krajowych firm instalacyjnych.


Więcej informacji już wkrótce.