Po raz kolejny- błędy w PFU

Program funkcjonalno- użytkowy, krócej zwany PFU, jest zbiorem wymagań stawianym konstrukcji budowlanej na podstawie których określany jest koszt całego przedsięwzięcia. Określone są w nim oczekiwane parametry techniczne, formalne oraz zakres prac. Zgodnie z art. 7 ust. 1 zawartym w Prawie Zamówień Publicznych zamawiający jest zobowiązany do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania prowadzącego do przyznania zlecenia zapewniającego …

Czytaj dalej →

NFOŚiGW powołuje się na nas!

Niedawno opublikowana odpowiedź NFOŚiGW skierowana do Klastra Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka dotycząca zniesienia obowiązku istnienia instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację fotowoltaiczną dofinansowaną w programie Prosument zawiera powołanie na opinię wydaną wcześniej przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. W ramach konsultacji ws. programu Prosument SBF POLSKA PV wskazało, iż bezwzględny obowiązek montażu instalacji odgromowej oraz przeciwpożarowej …

Czytaj dalej →

Dyskryminacja fotowoltaiki na Lubelszczyźnie

Szczegóły oceny wniosków w ramach RPO w woj. lubelskim jednoznacznie dyskryminują instalacje fotowoltaiczne kosztem kolektorów słonecznych. W ramach przyjętych kryteriów oceny została wprowadzona wysoka punktacja przyznawana za efektywność kosztową MW zainstalowanej mocy z poziomami kosztów niemożliwymi do osiągnięcia dla instalacji fotowoltaicznych. W efekcie projekty oparte o instalacje kolektorów słonecznych są w stanie otrzymać w ramach …

Czytaj dalej →

Zapraszamy na konkurs „Dobre Praktyki w Dobrych Rękach”

W ostatnich latach obserwujemy zmieniający się wizerunek rynku fotowoltaicznego, na który wpłynęły zarówno konsolidacja, jak i rozwój modeli biznesowych. Niektórzy uczestnicy rynku mieli trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji, podczas gdy inni skoncentrowali się na adaptacji oraz szukaniu nowych wyzwań i możliwości, takich jak systemy magazynowania energii słonecznej. Uczestnicy rynku PV aktywni w Europie …

Czytaj dalej →

POLSKA PV objęło patronatem Forum Fotowoltaiczne SOLAR+!

Forum Fotowoltaiczne SOLAR+ to ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV. Co roku podczas targów ENEX Nowa Energia, Redakcja GLOBEnergia wraz z targami Kielce organizuje wydarzenie, dla przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów, władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat rozwiązań OZE, oraz spotkania z wysoko …

Czytaj dalej →

SBF POLSKA PV na Konferencji Fotowoltaicznej

26 listopada 2015 w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się Konferencja Fotowoltaiczna w której prelekcję poprowadził prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV – Bogdan Szymański. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób, wśród których znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych oraz inwestorzy rolni. Nie zabrakło również prywatnych inwestorów rozważających inwestycję w fotowoltaikę, przedstawicieli zakładów …

Czytaj dalej →

Ile Niemcy zapłacą za Energiewende? Najtańsza droga rozwoju energetyki.

Niemiecki rząd konsekwentnie dąży do przekształcenia obecnego systemu energetycznego w system nowoczesny, w którym istotną rolę odegrają odnawialne źródła energii. Do roku 2050 planowane jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80% w stosunku do jej poziomu z roku 1990. W ubiegłym tygodniu Instytut Fraunhofera ISE opublikował studium opracowane przez naukowców pod przewodnictwem prof. dr Hansa-Martina …

Czytaj dalej →

Zawarcie współpracy z TÜV NORD

TUV NORD

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zawarło współpracę z organizacją TÜV NORD Polska Sp. z o.o.. Niniejsza współpraca ma na calu wprowadzenie i rozpowszechnienie standardów z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz ich certyfikacji. Organizacje zobowiązały się w szczególności do wypracowania i wprowadzenia standardów dla branży w obszarze odnawialnych źródeł energii, …

Czytaj dalej →

SBF POLSKA PV o taryfach gwarantowanych. Kiedy mogą być korzystne dla prosumentów?

taryfy gwarantowane dla prosumentów

W nawiązaniu do stanowiska Ministerstwa Gospodarki w kwestii taryf gwarantowanych, które miałyby obowiązywać tylko za energię po zbilansowaniu w okresach półrocznych zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej takie rozwiązanie niekoniecznie musi być niekorzystne finansowo dla prosumentów szczególnie biorąc pod uwagę 15 letni okres pracy mikroelektrowni. Wyliczając ekonomikę mikroinstalacji fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę, że osoby fizyczne korzystające …

Czytaj dalej →
Strona 5 z 7« Pierwsza...34567