Stanowisko Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV w zakresie cen referencyjnych dla instalacji fotowoltaicznych.

Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych zarówno dla instalacji do 1 MW, jak i powyżej jednego MW są zbyt niskie, aby gwarantować rentowność dla większości projektów. Należy zaznaczyć, że ceny referencyjne są cenami maksymalnymi, a przyjęte przez Ministerstwo wartości na poziomie 445 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW …

Czytaj dalej →

10 MW mikroinstalacji o wartości ok. 60 mln zł może zostać zainstalowane w ramach PROW we wrześniu

W ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 121 gmin otrzymało dotacje na montaż mikroinstalacji OZE. W większości przypadków poziom wsparcia sięgał 90%. Dokonując tylko pobieżnej analizy postępowań przetargowych można zauważyć, że wśród instalacji prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które można odnaleźć w prawie 90 na 121 gmin. Zaledwie w kilkunastu gminach, …

Czytaj dalej →

PORT PC I SBF POLSKA PV: WSPÓLNE DZIAŁANIA BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ I POMP CIEPŁA

PORT PC

W promowaniu i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce bardzo ważne są wspólne działania poszczególnych branż OZE. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV podpisały list intencyjny. W liście Organizacje zobowiązują się m.in. do prowadzenia wspólnych kampanii informacyjnych w zakresie stosowania rozproszonej mikrogeneracji …

Czytaj dalej →

Net metering problematyczny w przypadku dwóch taryf

shutterstock_90363409

Wejście w życie net meteringu zbliża się z każdym miesiącem jednak brak przepisów wykonawczych nastręcza problemy w interpretacji poszczególnych przepisów. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV w wysłanym niedawno piśmie do Departamentu Energii Odnawialnej  MG zapytało o techniczne rozliczenie bilansów półrocznych w przypadku korzystania przez klienta z taryfy dwustrefowej tzw. dziennej i nocnej. W uzyskanej informacji …

Czytaj dalej →

Interwencje SBF Polska PV w sprawie zapisów w programach funkcjonalno użytkowych

shutterstock_52048669

Stowarzyszenie SBF Polska PV podjęło interwencje w sprawie wątpliwych zapisów w programach funkcjonalno użytkowych dotyczącym zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych w ramach ostatniego rozdania PROW, które mogły premiować rozwiązania techniczne określonego producenta. Stowarzyszenie SBF Polska PV jako organizacja wspierająca polską branżę fotowoltaiczną podejmuje zawsze działania zmierzające do zachowania równej konkurencji na rynku instalacji fotowoltaicznych szczególnie tych finansowanych ze …

Czytaj dalej →

Stanowisko SBF Polska PV i PORT PC w sprawie 20 stopnia zasilania

20 stopień zasilania

20 stopień zasilania, a rozwój OZE w Polsce PSE zarządziło 20 stopień zasilania. Wysokie ryzyko awarii systemu energetycznego wymaga wdrożenia procedur zapobiegawczych. Operator polskiego systemu energetycznego jest więc zmuszony do nałożenia na odbiorców przemysłowych ograniczeń w dostarczaniu i odbiorze energii elektrycznej. Bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest fala upałów. Jednak panująca pogoda nie spowodowałaby tak …

Czytaj dalej →

Stanowisko Stowarzyszenia SBF Polska PV w sprawie zmian w programie PROSUMENT

shutterstock_37339648

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV pozytywnie ocenia kierunek zmian w programie Prosument obowiązujących od 1 sierpnia 2015 roku. W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych szczególnie korzystna jest likwidacja niejasnego, a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacjach PV. Dobrą zmianą jest także uzależnienie od decyzji projektanta zastosowania ochrony odgromowej oraz przepięciowej. Modyfikacja wymogu …

Czytaj dalej →

Patronat nad Międzynarodowymi Targami Instalacyjnymi INSTALACJE

instalacje_2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż, Stowarzyszenia SBF Polska PV objęło honorowym patronatem Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, które odbędą się w dniach 25-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu. Targi INSTALACJE odbywają się w cyklu dwuletnim w towarzystwie Targów Ciepła Systemowego, Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX, Miedzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO i stanowią największe w …

Czytaj dalej →

Stanowisko Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV w zakresie zmian w projekcie nowelizacji ustawy o OZE z dnia 13.07.2015 r.

shutterstock_50492266

Zmiany w projekcie ustawy o OZE z dnia 13.07.2015 są w części pozytywnie odbierane przez branżę fotowoltaiczną. W szczególności korzystne dla branży jest wycofanie się Ministerstwa Gospodarki z uzależnienia wysokości stawek zakupu energii z instalacji PV od analizy ekonomicznej przedstawianej przez inwestora i pozostawienie wysokości stawek zakupu energii na poziomie 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy …

Czytaj dalej →

I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

shutterstock_19603003

Już 23 września odbędzie się I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV podczas, którego zostaną przedstawione wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV w zakresie programów funkcjonalno-użytkowych, wymagania zakładów energetycznych dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz poradnik inwestora w zakresie właściwego wyboru wykonawcy i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Ponadto w programie przewidziano panel dyskusyjny pt. ,,Funkcjonowanie programu Prosument – …

Czytaj dalej →
Strona 7 z 8« Pierwsza...45678