fot. Eprosument S.A.

357 MW w PV podłączonych do sieci Tauron w I połowie 2021 roku!

Celem statutowym SBF POLSKA PV jest publikowanie raportów na temat rynku PV w Polsce. Stowarzyszenie przygotowuje cykliczny raport: “Rynek Instalacji PV – POLSKA 2021”. Raport będzie dostępny już wkrótce, a w tym wpisie przyglądamy się danym przekazanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Z danych wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku do oddziałów dystrybutora przyłączono 16 100 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy blisko 117 MW. Drugi kwartał podobnie jak w przypadku innych operatorów okazał się znacznie bardziej owocny – podłączono aż 27 878 mikroinstalacji o łącznej mocy równej prawie 204 MW!

Wciąż górują mikroinstalacje!

Sumarycznie w ciągu całego pierwszego półrocza roku 2021 na obszarze operatora TAURON Dystrybucja S.A. pracę rozpoczęło 43 978 nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 320 MW. Możemy zaobserwować, że średnia wielkość mikroinstalacji przyłączonych na obszarze działań TAURON w 2021 roku wyniosła 7,3 kW, co oznacza wzrost względem poprzednich lat. Oprócz mikroinstalacji w pierwszym półroczu OSD podłączył również małe, średnie i duże instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 36 MW. Udział mocy mikroinstalacji spośród łącznej mocy wszystkich instalacji PV przyłączonych na tym obszarze wyniósł 90%.

Utrzymujący się trend z poprzednich lat

Z dotychczasowych analiz rynku PV w Polsce wiemy, że zazwyczaj to drugi kwartał roku jest bardziej korzystny dla branży. W I kwartale 2021 roku przyłączono 16 100 mikroinstalacji (117 MW) i 21 MW instalacji o mocy większej niż 50 kW. W drugim kwartale było to już 27 878 mikroinstalacji (204 MW), oraz 16 MW małych, średnich i dużych instalacji.

Czego możemy spodziewać się w drugiej połowie roku?

Choć branża obawiała się spowolnienia na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych po zakończeniu w grudniu 2020 roku drugiego naboru w programie Mój Prąd, to dane wskazują, że inwestorzy decydowali się na inwestycję we własny prąd ze słońca pomimo niejasnych komunikatów na temat dotacji. Aktualnie na obszarze TAURON Dystrybucja S.A pracuje już ponad 189 170 mikroinstalacji o łącznej mocy około 1 289,8 MW. W pierwszej połowie roku 2021 TAURON Dystrybucja S.A. podłączył o 9 347 mikroinstalacji więcej niż w tym samym okresie w roku 2020, co świadczy o tym, iż rynek wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Zakładając, że rynek będzie rósł proporcjonalnie względem roku poprzedniego to w drugiej połowie roku możemy spodziewać się przyłączenia około 80 tys. nowych instalacji do oddziałów TAURON Dystrybucja S.A.

Jak wyglądał rynek instalacji fotowoltaicznych w pierwszym półroczu 2021 roku w skali całego kraju? Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na portalu www.polskapv.pl, gdzie ukaże się nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021”.