50 organizacji przeciwko zmianom w ustawie o OZE! SBF POLSKA PV sygnatariuszem apelu

Do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE zostały wprowadzone znacznie mniej korzystne dla rynku energetyki prosumenckiej rozwiązania wywodzące się z projektu rządowego. Ten ruch ze strony rządzącej wiąże się z krótszą drogą legislacyjną, a w konsekwencji z brakiem okresu przejściowego. Branża jest temu przeciwna i apeluje do rządu o zaniechanie gwałtownej zmiany modelu rozliczeń prosumentów, która będzie opłakana w skutkach.

Branża przeciwko proponowanym zmianom!

Pięćdziesiąt organizacji wystosowało protest przeciwko rządowym propozycjom nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Branża apeluje o wprowadzenie okresu przejściowego i społeczne konsultacje nowych zasad rozliczeń prosumentów. Poza Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, apel podpisały również takie organizacje jak Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polski Alarm Smogowy zrzeszający ponad 50 lokalnych alarmów smogowych, a także m.in.: Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

O co postuluje branża?

Do głównych postulatów zawartych w apelu należą:

  • niewprowadzanie gwałtownych zmian, które odbiorą milionom gospodarstw domowych dostęp do atrakcyjnych rozliczeń i taniej energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych (zwłaszcza osobom gorzej sytuowanym),
  • przyjęcie okresu przejściowego, zachowującego obecny system rozliczeń dla prosumentów do końca roku 2023 (przewidzianego w dyrektywie rynkowej IEMD),
  • upublicznienie wyników przeprowadzonych wiosną br. konsultacji rządowego projektu zmiany systemu prosumenckiego, w których strona społeczna złożyła ok. 1200 uwag,
  • przeprowadzenie rzetelnych i transparentnych konsultacji z udziałem strony rządowej, samorządowej, społecznej oraz przedstawicieli branży instalacyjnej OZE. Apelujący uważają pominięcie tego etapu, poprzez przerzucenie i forsowanie zmian rządowych w projekcie poselskim, za niedopuszczalne. Organizacje deklarują aktywny udział i pomoc w nagłośnieniu procesu konsultacji społecznych, w celu wypracowania efektywnego i akceptowalnego społecznie modelu.

PEŁNA TREŚĆ APELU WRAZ Z UZASADNIENIEM JEST DOSTĘPNA TUTAJ.

Poprawki w projekcie nowelizacji ustawy o OZE

Poprawki zaproponowane przez stronę rządzącą, a zwłaszcza wprowadzane w tak dużym pośpiechu, są bardzo niekorzystne. Zmiana modelu rozliczeń prosumentów na taki, jaki został zaproponowany w poprawkach do projektu poselskiego, wpłynie negatywnie na opłacalność inwestycji w instalacje prosumenckie. Zaproponowany nowy system rozliczeń nie pozwala na określenie opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną, co może to na kilka lat skutecznie zablokować rozwój energetyki obywatelskiej. Z czym się to wiąże? Ucierpi nie tylko branża PV i obywatele, którzy planowali inwestycję we własny, tani prąd ze słońca, ale także odbije się to na walce o czyste powietrze i zdrowie publiczne Polaków. Dodatkowo, autorzy rządowych poprawek chcą, by nowe zmiany weszły w życie w bardzo krótkim czasie, przez co branża nie będzie miała możliwości na dostosowanie się do nowych przepisów.