Apel o powstrzymanie negatywnych zmian wywołanych nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dnia 29 października 2021 r. w Sejmie została uchwalona w ekspresowym tempie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 2 listopada 2021 r. została przekazana do prac w Senacie (druk nr 560). Ustawa ta wprowadza wiele niekorzystnych zmian dla obywateli – przyszłych prosumentów, a także dla polskich mikro i małych firm, zatrzymując rozwój instalacji fotowoltaicznych w bardzo krótkim okresie (do 1 kwietnia 2022 r.).

3 miliony gospodarstw chciałoby zostać prosumentami

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV apeluje do senatorów RP, aby w nowym systemie rozliczania czystej energii produkowanej z przydomowych elektrowni fotowoltaicznych zapewnione zostały zasady sprawiedliwości społecznej oraz pewności prawa i bezpieczeństwa rynku. Już 700 tys. gospodarstw domowych w Polsce stało się prosumentami produkując tanią i zieloną energię, której cena pozostanie stała przez 15 lat. Według badania “Indywidualne instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych, 10 września 2021, Raport Kantar Public dla Instytutu Ekonomii Środowiska” ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce chciałoby zostać prosumentem na obecnych warunkach. Przekłada się to na kolejne 3 miliony gospodarstw, które chciałyby uczestniczyć w tak rozumianej transformacji energetycznej, ale planowane zmiany im to uniemożliwią z uwagi na niekorzystne zasady rozliczania.

Apel Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej apeluje do Senatorów RP o:

  • odrzucenie w całości w naszej ocenie złej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii,

lub

  • wprowadzenie poprawki zmieniającej datę wejścia w życie nowych regulacji na 1 stycznia 2024 r. oraz wprowadzenie poprawki zmieniającej system rozliczenia przyszłych prosumentów oparty o zasadę sprawiedliwości społecznej.

Okrągły stół dla OZE

Jednocześnie branża OZE deklaruje wolę współpracy w ramach “okrągłego stołu dla OZE”, przy którym fachowcy reprezentujący różne punkty widzenia wypracują rozwiązania (w formie projektu ustawy) satysfakcjonujące dla przyszłych prosumentów, operatorów systemów dystrybucyjnych i polskiej energetyki. Taki wypracowany kompromis mógłby stanowić narzędzie ochrony obywateli Polski przed rosnącymi cenami energii.

Pełna treść apelu jest dostępna tutaj.