Apel polskich producentów komponentów instalacji fotowoltaicznych ws. nowelizacji ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego wzrostu rynku fotowoltaicznego w Polsce. To wielka szansa zarówno dla prosumentów, jak i polskich producentów oraz firm rodzimych. Dzięki systemowi net-meteringu (opustów) 84,4% mocy zainstalowanej w fotowoltaice w naszym kraju stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne, co pozytywnie wyróżnia Polskę na tle innych krajów.

Rynek mikroinstalacji jest ogromną szansą na rozwój polskiego “local content”, stwarzając polskiemu przemysłowi realne możliwości walki konkurencyjnej. To do prosumenta często trafia argument dotyczący jakości polskiej produkcji, pewności gwarancji oraz ciągłości dostaw. Ta argumentacja za polskimi produktami jest znacznie trudniejsza w przypadku dużych farm fotowoltaicznych gdzie głównym czynnikiem jest cena. W promocji polskich rozwiązań główną rolę pełnią małe i średnie rodzime firmy wykonawczo-projektowe. To one zachęcają do sięgnięcia po to co polskie, a proponowane zmiany właśnie w nie uderzą najmocniej.

Podstawą i fundamentem rozwoju rynku przydomowych mikroinstalacji jest system net-meteringu (opustów). O ile zmiany są konieczne, to nagła likwidacja net-meteringu już po 1 stycznia 2022, doprowadzi po poważnej zapaści w branży fotowoltaicznej oraz dokona szkód rynkowych dla polskiej produkcji w dużej mierze ukierunkowanej na rynek polski. Chodzi tu m.in. o zapewnienie ciągłości produkcji oraz dostaw komponentów i surowców, gdzie cały proces odbywa się w cyklu rocznym. Należy zauważyć, że polscy producenci poczynili w ostatnim czasie znaczące inwestycje w modernizację parków maszynowych oraz zwiększenie mocy wytwórczych. Liczymy, że poniesione przez nas nakłady w zdolności produkcyjne oraz nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki zostanie doceniony i uszanowany.

Apelujemy o odroczenie wprowadzenia zmian w systemie rozliczeń prosumentów do 31.12.2023, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019. Da to polskim przedsiębiorstwom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmiany warunków rynkowych oraz wypracowania niezbędnych rozwiązań szczegółowych.

Sygnatariusze:

Polscy producenci komponentów instalacji fotowoltaicznych:

  • Apator S.A.
  • BRUK-BET PV Sp. z o.o.
  • CORAB Sp. z o.o.
  • HANPLAST ENERGY Sp z o.o.
  • JBG-2 Sp. z o.o.
  • K500 Sp. z o.o.
  • ML SYSTEM S.A.

oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Stanowisko Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Postulaty można zgłaszać na adresy: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywności i poparcia postulatów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. Załączamy gotowy apel do przesłania na wskazane adresy, z możliwością edycji jego treści.

Apel dostępny jest tutaj.