Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych w czasie powodzi

Ze względu na zmieniający się klimat powodzie są dziś zjawiskiem nieuniknionym. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na zmiany klimatu powodzie staną się bardziej powszechne. Klęski żywiołowej takiej jak powódź nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Powódź pojawia się nagle i najczęściej mamy mało czasu, żeby się do niej przygotować i zabezpieczyć swój dobytek. Instalacje fotowoltaiczne możemy zaobserwować już częściej niż na co 12 budynku, a świadomi właściciele instalacji PV zadają sobie pytanie jak obchodzić się z instalacją w trakcie powodzi.

Czy instalacje PV stanowią zagrożenie w trakcie powodzi?

W ostatnich tygodniach burze spowodowały zniszczenia w regionach południowych i zachodnich Niemiec. Na obszarach zalewowych liczne systemy fotowoltaiczne były również dotknięte katastrofą. Właściciele mikroinstalacji muszą wiedzieć co zrobić, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie systemów fotowoltaicznych w przypadku powodzi. Poprawnie wykonane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią zagrożenia podczas normalnej eksploatacji, jednak podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, zaleca się ostrożne obchodzenie się z nimi w momencie kiedy znajdują się pod wodą (szczególnie dotyczy to magazynów energii). Zasady bezpieczeństwa w przypadku zalania dotyczą również prosumentów, którzy posiadają instalację zamontowaną w ogrodzie.

Najważniejsze zasady

W czasie powodzi nie wolno wchodzić do zalanych pomieszczeń, w których znajdują się falowniki lub inne elementy systemu fotowoltaicznego. Wszystkie urządzenia i systemy elektryczne stwarzają ryzyko porażenia prądem. W szczególności nie powinniśmy dotykać metalowych elementów mających kontakt z wodą. Dotyczy to również sytuacji, gdy dom jest odłączony od sieci elektroenergetycznej, ponieważ system fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną nawet w pochmurny dzień. Warto zaznaczyć, że moduły PV wytwarzają prąd stały, który jest szczególnie niebezpieczny.

Odłączanie instalacji PV

Jeśli istnieje taka możliwość (np. w nocy), należy odłączyć stronę AC. Powinno się to zrobić nie tylko w przypadku indywidualnego zalania, ale także wtedy, gdy publiczna sieć elektroenergetyczna nie funkcjonuje z powodu powodzi. W przeciwnym razie po ponownym podłączeniu sieci system PV będzie również ponownie zasilany po stronie AC. Jeśli jest to możliwe, części systemu należy wyłączyć za pomocą dostępnych wyłączników DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych. Kwestię wyłączania instalacji w nagłych przypadkach najlepiej skonsultować z instalatorem.

Eksploatacja po zalaniu instalacji

Podczas przywracania systemu do pracy po zalaniu falownika, instalacja musi być sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka z doświadczeniem w branży fotowoltaicznej. Najlepiej w tej sprawie zgłosić się do instalatora. Może się okazać, że po całkowitym zalaniu instalacja będzie wymagała wymiany poszczególnych elementów, aby mogła być dalej eksploatowana. Nawet jeśli układ fotowoltaiczny wygląda pozornie na nieuszkodzony, mógł zostać zniszczony. Falowniki posiadają stopień ochrony IP65, więc są odporne na deszcze, ale urządzenia, które były całkowicie lub częściowo pod wodą należy wymienić.

Magazyny energii

Warto dokładniej przyjrzeć się kwestii akumulatorów energii elektrycznej, tutaj z pomocą przychodzą informacje zza niemieckiej granicy. Tamtejsze Stowarzyszenie Systemów Magazynowania Energii (BVES) wydało instrukcję bezpieczeństwa dla rynku niemieckiego.
BVES opublikował informacje dotyczące bezpieczeństwa na temat tego, jak postępować z systemami magazynowania energii, które znajdą się pod wodą. Niniejsze instrukcje są skierowane do wszystkich organizacji, firm i gospodarstw domowych, w których system magazynowania energii elektrycznej został uszkodzony w wyniku zalania lub przedostania się do niego wody.

Jak postępować podczas zalania magazynu energii

Systemy akumulatorów wyprodukowane i zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami są zasadniczo bezpieczne. Jednak ich zalanie może prowadzić do zagrożeń. BVES zaleca użytkownikom przede wszystkim, aby w przypadku uszkodzenia lub zalania obiektów magazynowych niezwłocznie informowali odpowiedzialne służby ratownicze i nie podejmowali prób samodzielnego ponownego uruchomienia systemów z magazynami energii.

Podobnie jak w przypadku instalacji PV bez magazynu energii, nie wolno również wchodzić do pomieszczenia, w którym jest zamontowany magazyn energii oraz pozostałe elementy instalacji, które nadal znajdują się ​​pod wodą. Dotyczy to również pomieszczeń, które są połączone z takim pomieszczeniem. Należy również pamiętać o tym, żeby nie dotykać elementów przewodzących prąd, na przykład balustrad, które są połączone z zalanym pomieszczeniem, w którym jest magazyn energii lub inne elementy instalacji. Warto mieć na uwadze również to, że nawet jeśli nie ma zasilania w publicznej sieci elektroenergetycznej, to źródłem prądu może być system fotowoltaiczny lub awaryjne zasilanie magazynu.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji

W przypadku zalania pomieszczenia z magazynem energii warto się upewnić, że miejsce magazynu energii jest odpowiednio wentylowane. Jeśli jest to możliwe i bezpieczne warto otworzyć okno w budynku. Jeśli baterie i inne systemy są zalane w wyniku spięć mogą tworzyć się łatwopalne i szkodliwe gazy, które bez odpowiedniej wentylacji mogą gromadzić się w pomieszczeniu. Jeśli występuje ryzyko zatrucia dymem, niezwłocznie należy wezwać pomoc medyczną.

Poinformuj służby ratownicze

W przypadku pojawienia się jakikolwiek służb ratowniczych trzeba niezwłocznie poinformować o posiadanym magazynie energii. Wiele służb ratowniczych (np. policja, straż pożarna, Wojsko) jest już przeszkolonych w zakresie obsługi magazynów energii, w tym baterii litowo-jonowych. W dobie często występujących powodzi warto rozważyć zakup ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia paneli w przypadku powodzi. Środki z odszkodowania pozwolą na sfinansowanie częściowej lub całkowitej wymiany systemu fotowoltaicznego.