W dniach 13-14 czerwca 2022 roku odbył się 10. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2022, w którym udział wziął Bogdan Szymański, Wiceprezes SBF Polska PV ds. technicznych i szkoleniowych.

Bogdan Szymański poruszył między innymi kwestię zalet rozwoju polskiego rynku fotowoltaicznego w kontekście rozwoju polskiej gospodarki. Wraz z rozwojem fotowoltaiki w kraju powstało wiele lokalnych firm, a udział local content w mikroinstalacjach fotowoltaicznych jest znacznie większy, niż w przypadku wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.

Także akceptacja społeczna dla fotowlotaiki w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie dzięki temu, że mamy ponad milion prosumentów korzystających samodzielnie z tej technologii.

W kontekście farm fotowoltaicznych wiceprezes SBF Polska PV zwrócił uwagę na konieczność skorelowania ich rozwoju z rozwojem rynku energii. W Polsce zdecydowanie dominują instalacje skierowane na południe, z kolei biorąc pod uwagę profil produkcji i jego skorelowanie z rynkiem energii korzystniej wypadają koncepcje farm o usytuowaniu wschód-zachód oraz pionowa instalacja modułów fotowoltaicznych.

Niemniej jednak, to drugie rozwiązanie wymaga znacznie większego obszaru, dlatego są to odpowiednie technologie do zrealizowania w ramach agrofotowoltaiki, która jednak nie ma obecnie odpowiedniego uregulowania prawnego.

 

Fotorelacja z wydarzenia: