Nazwa firmy
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów

NIP: 9731010911
REGON: 081090655
KRS: 0000440711

Opis firmy

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) centrum transferu technologii, którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej, zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii.

Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona baza laboratoryjna pozwala na realizację usług szkoleniowych i edukacyjnych. W ośrodku a także poza nim, cyklicznie odbywają się konferencje, szkolenia i warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy i podnoszenia świadomości konsumentów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Dzięki wykorzystaniu kadry naukowej CEO oferuje szeroki zakres usług doradczo-konsultacyjnych z zakresu energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów ciepłowniczych i energetycznych dopasowanych do potrzeb klienta indywidualnego, instytucjonalnego, systemów pomiarowych oraz systemów automatyki przemysłowej.

Popularyzując mechanizmy współpracy nauki z biznesem, biorąc aktywny udział w rozwoju i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i usług Centrum stało się miejscem tworzenia nowych technologii.

Zakres działalności

W 2015 roku w CEO wypracowano 11 technologii, które bezpośrednio zostały sprzedane i wdrożone do przedsiębiorstw, a także zgłoszone do PUP i EUP. W wyniku działań na tą chwilę uzyskano 7 patentów i wzorów użytkowych, w procesie znajdują się kolejne. Centrum Energetyki Odnawialnej to także partner naukowy 18 firm w projekcie „Bon na innowacje”.

Projekt zakłada koncepcję, wytworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi. We wszelkich obszarach funkcjonowania Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie oferuje możliwość współpracy z wykorzystaniem pomocy de-minimis.

W marcu 2018 r., potwierdzając jakości oferowanych usług a także dostosowując się do wymagań klientów, Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.