Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego wstępuje w szeregi SBF POLSKA PV!

 

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) to centrum transferu technologii, którego główne obszary
funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie
energetyki odnawialnej, zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także
mikrokogeneracji i trigeneracji energii.

Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania,
przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych
źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona baza laboratoryjna pozwala na realizację usług
szkoleniowych i edukacyjnych. W ośrodku a także poza nim, cyklicznie odbywają się konferencje,
szkolenia i warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy i podnoszenia świadomości
konsumentów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Dzięki wykorzystaniu kadry naukowej CEO oferuje szeroki zakres usług doradczo-konsultacyjnych
z zakresu energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów
ciepłowniczych i energetycznych dopasowanych do potrzeb klienta indywidualnego,
instytucjonalnego, systemów pomiarowych oraz systemów automatyki przemysłowej.

Popularyzując mechanizmy współpracy nauki z biznesem, biorąc aktywny udział w rozwoju
i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i usług Centrum stało się miejscem tworzenia nowych
technologii. W 2015 roku w CEO wypracowano 11 technologii, które bezpośrednio zostały sprzedane
i wdrożone do przedsiębiorstw, a także zgłoszone do PUP i EUP. W wyniku działań na tę chwilę
uzyskano 7 patentów i wzorów użytkowych, w procesie znajdują się kolejne.

Centrum Energetyki Odnawialnej to także partner naukowy 18 firm w projekcie „Bon na innowacje”.
Projekt zakłada koncepcję, wytworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań dla
przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi.