Pytacie się nas, co z programem Prosument – czy działa, czy będzie działał, na jakich zasadach? Zapytaliśmy się rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jaka jest przyszłość programu i korzystających z niego prosumentów. Poniżej informacja, czego się dowiedzieliśmy.

W chwili obecnej możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w województwach, gdzie środki przeznaczone na ten cel przyznane w ramach umów podpisanych między NFOŚiGW a oddziałami wojewódzkimi nie zostały jeszcze do końca zagospodarowane. Lista oddziałów WFOŚiGW, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy znajduje się pod TYM adresem. Wszelkich informacji dotyczących możliwości skorzystania z programu Prosument udzielają oddziały wojewódzkie.

W momencie wyczerpania się środków nabór do programu Prosument zostanie zamknięty. Kolejne działania podejmowane przez NFOŚiGW mają na celu stworzenie jednego elastycznego programu obejmującego obszary wsparcia uwzględnione w programach Prosument, Kawka oraz Ryś. Impulsem do podjęcia takich starań był przegląd programów priorytetowych, w wyniku którego ustalono pokrywanie się ram działania powyższych programów, pracochłonność ich obsługi oraz zbyt niskie dostosowanie się do potrzeb rzeczywistych. Pojawił się pomysł stworzenia jednego programu priorytetowego wspierającego walkę z niską emisją korelującego z potrzebami i wymogami wnioskodawców już na poziomie lokalnym, będąc jednocześnie programem możliwym do zrealizowania pod kątem finansowym NFOŚiGW.

Decyzja o przekazaniu zadań oddziałom wojewódzkim została podjęta w czerwcu na Konwencie Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym momencie trwają ustalenia między NFOŚiGW a WFOŚiGW mające na celu określenie zapotrzebowania na wsparcie w poszczególnych województwach.

Całą sytuację skomentował Bogdan Szymański, Prezes SBF POLSKA PV i powszechnie znany specjalista w zakresie instalacji fotowoltaicznych : „Komunikat NFOŚiGW wskazuje, że program Prosumet w obecnym kształcie nie będzie kontynuowany a wsparcie, o które mogą ubiegać się prosumenci zostanie przeniesione w całości do regionów. Do tej pory sam program Prosument funkcjonował znacznie efektywniej w linii wdrażanej przez WFOŚiGW niż w linii ogólnopolskiej NFOŚiGW. Z tego powodu przesunięcie wsparcia prosumentów do regionów może być krokiem w dobrą stronę pod warunkiem, że nowy program nie zostanie nadmiernie zbiurokratyzowany, będzie atrakcyjny finansowo dla prosumentów oraz będzie wdrażany w każdym województwie na podobnych warunkach.”

Źródło: NFOŚiGW