Z przyjemnością informujemy, że nowym członkiem wspierającym SBF Polska PV została firma Euromoney Consulting.

Euromoney Consulting to firma specjalizująca się ę w kompleksowej obsłudze projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych, współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Usługi firmy skierowane są do przedsiębiorców, uczelni, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Firma obsługuje takie programy jak Fundusze UE 2014-2020 (PO Inteligentny Rozwój, POWER, Programy Regionalne, Program Polska Cyfrowa, PROW), Fundusze UE 2007-2013 (PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, Programy Regionalne), Programy NCBR, Programy międzynarodowe, Fundusze środowiskowe.