Jakie są obecnie koszty ogrzewania domów? POBE aktualizuje kalkulator kosztów ogrzewania

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV informuje, że na stronie internetowej Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE są dostępne aktualne koszty ogrzewania typowych budynków mieszkalnych. POBE aktualizuje koszty ogrzewania co kwartał. Kalkulator można pobrać TUTAJ (jako plik .xls).

Zachęcamy do zapoznania się z kalkulatorem.

Link do pobrania kalkulatora

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

Celem porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego oraz wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV jest jednym z dwunastu sygnatariuszy i organizacji założycielskich POBE.