Klima-Therm wstępuje w szeregi SBF POLSKA PV!

Klima-Therm funkcjonuje na rynku dostawców systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych od ponad 25 lat i jest jednym z liderów branży HVACR w Polsce. Firma tworzy grupę kilku powiązanych kapitałowo spółek o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Jako międzynarodowa organizacja z sukcesem realizuje działalność biznesową na rynku polskim, w Skandynawii, Niemczech, w krajach nadbałtyckich, a poza Europą – na terenie Stanów Zjednoczonych (USA).

Skala działalności Grupy Klima-Therm uległa na przestrzeni lat dynamizacji w wielu obszarach. Firma kilkukrotnie zwiększyła obroty – do blisko 550 mln PLN w roku 2021, oraz zwielokrotniła sprzedaż w ujęciu ilościowym umacniając kluczowe marki. Wzrosła również jej aktywność biznesowa na rynkach zagranicznych, które dziś stanowią źródło jednej trzeciej przychodów Grupy. W Polsce rozbudowała liczącą obecnie kilkanaście oddziałów sieć biur i przedstawicielstw handlowych, aby podnieść jakość obsługi klienta oraz poszerzyć portfolio nowych inwestycji. W przeciągu minionych 25 lat Grupa Klima-Therm nabrała również znaczenia jako duży pracodawca, dziś tworząc miejsca pracy dla ponad pół tysiąca osób – najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Grupa Klima-Therm wkracza w kolejny etap rozwoju. Swojej dalszej ekspansji upatruje przede wszystkim w nowych możliwościach, jakie przed branżą HVACR otwiera segment Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Klima-Therm chce dostarczać klientom najnowocześniejsze technologie grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oparte na odnawialnych źródłach energii. Cel ten firma realizuje poprzez budowę komplementarnej oferty produktów OZE, w pierwszej kolejności koncentrując się na intensyfikacji sprzedaży ekologicznych pomp ciepła powietrze woda oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Drugi filar stanowi dywersyfikacja biznesu i rozwój w segmencie rozwiązań stosowanych w budownictwie nisko- i zero-energetycznym: poza modułami fotowoltaicznymi, inwerterami do instalacji PV, zestawami zaworowymi i klimakonwektorami, w najbliższym czasie Grupa Klima-Therm rozszerzy ofertę również o magazyny energii i akumulatory hybrydowe z inwerterem. Trzecią płaszczyzną dynamizacji działalności w obszarze OZE są inwestycje w farmy fotowoltaiczne we własnych obiektach produkcyjnych i magazynowych, co przede wszystkim pozwoli firmie na znaczącą redukcję kosztów energii elektrycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.klima-therm.com oraz na profil firmy Klima-Therm na Facebooku.