Szanowny Panie!

W odpowiedzi na maila Pana Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, przesyłam głos Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Zgodnie z ostatnim raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Scenariusze polskiego miksu energetycznego 2040″:

„Polska jest jednym z unijnych liderów wzrostu OZE. 1/5 miksu elektroenergetycznego w 2022 r. stanowiły odnawialne źródła energii. Jednocześnie aż o 107 proc. wzrosło w Polsce w latach 2021-2022 pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Łącznie produkcja energii elektrycznej z OZE wzrosła w latach 2021-2022 o 23,5 proc. (z 30,6 TWh do 37,7 TWh), osiągając 21 proc. miksu.

 

Koszty inwestycyjne i operacyjne realizacji scenariusza OZE są prawie dwukrotnie mniejsze od scenariusza węglowego, a cena energii elektrycznej – niemal trzykrotnie.

Osiągnięcie 80 proc. udziału OZE, głównie w elektrowniach wiatrowych i słonecznych oraz 19 proc. udziału energii ze źródeł gazowych w 2040 r. wymaga nakładów finansowych w nowe moce wytwórcze rzędu 723 mld PLN.

Łącznie z kosztami zmiennymi realizacja tego scenariusza wymaga nakładów 963 mld PLN. Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych niż w scenariuszu węglowym, niskie koszty zmienne skutkują w 2040 r. ceną energii wynoszącą 251 PLN/MWh.”

Koszty prądu bezpośrednio wpływają na każdą branżę. Jeżeli chcemy zrealizować scenariusz OZE, muszą zostać poczynione inwestycje w sieci elektroenergetyczne i magazyny energii. Wiemy, że działania operatorów są czasochłonne, kosztogenne. Natomiast wiemy również, że przedsiębiorcy nie chcą czekać na finansową pomoc Państwa, ale oczekują jasnych i prostych przepisów.

 

Jako branża apelujemy o ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na swoje potrzeby, czyli na tzw. autokonsumpcję, z ograniczonym do minimum wypływem energii do sieci, czyli nie mającym praktycznie na nią wpływu o co się boją OSD.

 

1. Proponujemy zmianę definicji mikroinstalcji zawartej w ustawie o odnawialnych źródła energii z obecnej brzmiącej: „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW, na „mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 150 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 150 kW.

 

2. Kolejną istotną kwestią, którą chcielibyśmy poruszyć dotyczy małych instalacji PV o mocy od 51 kW (być może w przyszłości od 151 kW) do 999 kW, pracujących najczęściej na cele auto-konsumpcji energii na potrzeby głównie podmiotów sektora MiŚP.  Główną barierą rozpoczęcia procesu budowy i późniejszego przyłączania instalacji pow. 50 kW jest przeciągający się proces uzyskania warunków przyłączeniowych, który w ekstremalnych sytuacjach wynosi nawet 12 miesięcy. Proponujemy stworzenie odpowiednich przepisów, które doprowadzą do skrócenia maksymalnie do 30 dni czasu oczekiwania na wydanie warunków przyłączeniowych małych instalacji PV o mocy od 51 kW do 999 kW, które będą wykorzystywać techniczne urządzenia ograniczające wypływ energii do sieci (tzw. wykorzystanie wyprodukowanej energii na auto konsumpcję). Traktujemy ten postulat przede wszystkim, jako ratunek przed gwałtownie rosnącymi kosztami energii elektrycznej w sektorze MiŚP, związanych ze wzrostem cen energii w taryfach B i C.

 

3. Dodatkowo proponujemy rozpoczęcie rozmów nt. możliwości odstąpienia od konieczności uzyskania pozwolenie na budowę dla małych instalacji od 51 kW do 999 kW dla obiektów, które posiadają umowną moc przyłączeniową umożliwiającą podłączenie instalacji o ww. mocy, jak również  w sytuacji, kiedy taka instalacja zlokalizowana jest na dachu budynku i nie wykracza poza jego obrys i nie zmienia się także charakter i przeznaczenie budynku,

 

Potrzebne są też działania skierowane do MŚP w zakresie wsparcia finansowego dla budowy magazynów energii i włączania ich w system tzw. usług elastyczności. Kroków, które należy podjąć jest dużo więcej, jak choćby zmiany w systemie net billingowym, także przygotowaliśmy pewne propozycje tzw. czteropak, by ten system był bardziej sprawiedliwy. Istotną kwestią jest także zmiany w taryfach energetycznych dla posiadaczy pomp ciepła i samochodów elektrycznych, natomiast w/w są tymi, które powinny zostać wdrożone w pierwszej kolejności.

Dziękujemy za możliwość przygotowania tych postulatów, w razie potrzeby i dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.