Mój Prąd 3.0 – instalacje zakupione między naborami będą objęte finansowaniem!

NFOŚIGW informuje, że program Mój Prąd będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. W związku z tym, wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowaniem będą objęte projekty zakończone i podłączone do sieci OSD, a przedział mocy instalacji (2-10 kW) w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Szczegółowe warunki oraz poziom dofinansowania zostaną podane wkrótce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW pracują nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu. Trwają również prace nad rozszerzeneim dotychczasowego zakresu programu o elementy tj.: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej

– mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Analogicznie jak w poprzednim naborze, dofinansowanie z Mojego Prądu trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Czy ta informacja odblokuje rynek mikroinstalacji?

Niepewność spowodowana brakiem informacji odnośnie warunków naboru w kolejnej edycji programu Mój Prąd przyczyniła się do spowolnienia w branży PV. Inwestorzy wstrzymywali się z decyzją o budowie własnej elektrowni fotowoltaicznej ze względu na obawę o brak możliwości skorzystania z dofinansowania dla instalacji uruchomionych przed ogłoszeniem warunków nowego naboru. Informacja ta rozwieje wątpliwości inwestorów i jest bardzo wartościowa zarówno dla inwestorów jak i całej branży fotowoltaicznej!

Wskazanie daty od której nastąpi możliwość kwalifikowania środków w nowym programie było długo oczekiwane przez całą branżę fotowoltaiczną, gdyż jest warunkiem odblokowania wielu prywatnych inwestycji. Z kolei wskazanie przez fundusz daty na początku roku 2020 może sugerować, że nowy program będzie skierowany do szerokiego grona już istniejących instalacji, które na przestrzeni ostatniego roku poniosły nakłady na zwiększenie autokonsumpcji, na którą ma mocno stawiać nowy program. – komentuje Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży POLSKA PV

– komentuje Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży POLSKA PV.

Więcej informacji znajduje się tutaj.