Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, którego współzałożycielem jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV otrzymało nagrodę Lider Instalacji 2020. Grupa Medium oraz redakcja „Rynku Instalacyjnego” przyznała nagrodę specjalną  – za integrację branży wobec najważniejszych wyzwań stojących przed nami w budownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji.

Konkurs Lider Instalacji wyłania swoich laureatów co dwa lata. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie na Targach Instalacje w Poznaniu – które w tym roku zaplanowane są na 18-19 listopada.

 

O POBE

22 listopada 2018 roku, podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej. Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie rozwoju efektywności energetycznej w Polsce,  konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”,  realizacji programu „Czyste Powietrze” jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oraz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej. Organizacje wchodzące w skład porozumienia:

  • Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS,
  • Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
  • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
  • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,
  • Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
  • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Źródło: Rynek Instalacyjny