Wejście w życie net meteringu zbliża się z każdym miesiącem jednak brak przepisów wykonawczych nastręcza problemy w interpretacji poszczególnych przepisów. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV w wysłanym niedawno piśmie do Departamentu Energii Odnawialnej  MG zapytało o techniczne rozliczenie bilansów półrocznych w przypadku korzystania przez klienta z taryfy dwustrefowej tzw. dziennej i nocnej.
W uzyskanej informacji Ministerstwo Gospodarki sugeruje w takim przypadku przejście na taryfę jednostrefową. Cytat „W opinii Ministerstwa Gospodarki w przypadku taryfy dwustrefowej rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym z podziałem na przedziały godzinowe byłoby utrudnione. W związku z powyższym wskazana jest zmiana taryfy na jednostrefową.
Zdaniem Stowarzyszenia SBF Polska PV odpowiedz Ministerstwa Gospodarki wskazuje, że funkcjonowanie net meteringu nie jest przemyślane od strony technicznej, co może oznaczać problemy na początku obowiązywania nowego systemu.