W programie Mój Prąd, od 14 października 2019 roku, nastąpi zmiana regulaminu, a instalatorzy będą mogli samodzielnie dokonać montażu na swoim budynku!

Według pierwotnego regulaminu programu instalacje, które są wykonane przez właścicieli, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje nie mogą zostać zakwalifikowane do dopłaty w ramach tego programu.   Taką sytuację, wielu instalatorów uznało za dyskryminującą. Według obecnie obowiązującego regulaminu, wnioski osób które same sobie wykonały instalację, zostaną z góry odrzucone.

NFOŚiGW postanowił zmienić regulamin! Departament merytoryczny wdrażający program Mój Prąd w NFOSiGW postanowił dokonać modyfikacji zasad udzielania dotacji poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością.

O planowanej zmianie poinformowała dzisiaj rano redakcja GLOBEnergia, która zainterweniowała do NFOŚiGW po licznych pytaniach i wątpliwościach czytelników.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, opłacalność tej zmiany każdy instalator będzie musiał koniecznie analizować.

Trzeba pamiętać że w takim przypadku VAT pozostanie na poziomie 23% a nie 8% jak z usługą montażu – komentuje zapowiadane zmiany Bogdan Szymański.

 

NFOŚiGW, oprócz planów na zamianę wniosku i daty wprowadzenia zmian w życie, podał również wymagania formalne, dla zainteresowanych osób.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV