Niedawno opublikowana odpowiedź NFOŚiGW skierowana do Klastra Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka dotycząca zniesienia obowiązku istnienia instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację fotowoltaiczną dofinansowaną w programie Prosument zawiera powołanie na opinię wydaną wcześniej przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

W ramach konsultacji ws. programu Prosument SBF POLSKA PV wskazało, iż bezwzględny obowiązek montażu instalacji odgromowej oraz przeciwpożarowej nie jest zasadny. W naszych pismach i komentarzach podkreślaliśmy, że decyzja o montażu takiej instalacji powinna leżeć po stronie projektanta, który po całościowej ocenie ryzyka jest w stanie podjąć właściwą decyzję. Cieszy nas, że postulaty przez nas wskazane zostały uznane przez NFOŚiGW, co w konsekwencji przełożyło się na zmianę kryteriów programu Prosument.

W korespondencji skierowanej do klastra NFOŚiGW pisze, że „taką zmianę pozytywnie oceniło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. – W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych oceniono jako szczególnie korzystną likwidację niejasnego, a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych (..) jak również uzależnienie od decyzji projektanta zastosowania ochrony odgromowej i przepięciowej.”