O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.

Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na propagację dobrych praktyk w zakresie doboru, projektowania i wykonania elektrowni fotowoltaicznych.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV

FOTOWOLTAIKA
Ważny element niezależności
energetycznej Polski

Promocja energetyki fotowoltaicznej

Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki

Poprawa, jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych

Główne cele Stowarzyszenia

  • Promocja energetyki fotowoltaicznej
  • Tworzenie klimatu do rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej
  • Opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne
  • Opracowanie wytycznych w zakresie programów funkcjonalno użytkowych
  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki
  • Poprawa, jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych
  • Stworzenie warunków do rozwoju runku fotowoltaicznego w Polsce
  • Przygotowywanie i promocja systemu wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych
  • Udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • Edukacja w zakresie instalacji fotowoltaicznych, wsparcie działań z zakresu badań i rozwoju systemów fotowoltaicznych