W dniu 11 października, Bogdan Szymański – Wiceprezes SBF Polska PV ds. technicznych i szkoleniowych weźmie udział w debacie pt. „OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji” podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

 

Debata obejmie następujące tematy:

● Ustawa 10H – oczekiwania rynku
● Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
● Energetyka prosumencka w programie Mój Prąd 4.0
● Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych
● Magazynowanie energii – wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE
● Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci
● Zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła
● Dostosowanie sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

 

Uczestnicy debaty:

  • Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.;
  • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds.Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;
  • Zbigniew Gryglas – Członek Rady Nadzorczej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  • Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
  • Krzysztof Kochanowski – Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności;
  • Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.;
  • Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią;
  • Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła;
  • Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie;
  • Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

 

Moderator: Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny Cire.pl

 

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego można znaleźć na stronie: http://osg2022.pl/

 

Pełny program dostępny poniżej: