Nazwa firmy
Persem Sp. z o.o.

NIP: 6343011489
REGON: 522433522
KRS: 0000979749

Opis firmy

Firmę Persem tworzą ludzie posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w branży OZE. Nasz zespół stanowi wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz handlowcy z szeroką wiedzą produktową i branżową.

W czym się specjalizujemy?

Specjalizujemy się m.in. w:

 • doradztwie technicznym,
 • opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programów Regionalnych oraz Funduszy Wojewódzkich czy Krajowych,
 • zarządzaniu projektami,
 • pełnieniu nadzorów inwestorskich w specjalnościach instalacyjnych,
 • wykonywaniu dokumentacji strategicznych i technicznych.

Zakres działalności

Doradztwo

 • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania inwestycji,
 • monitoring funduszy europejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych samorządów,
 • reprezentowanie gminy na spotkaniach z mieszkańcami, na których zostają szczegółowo wyjaśnione zasady udziału w projektach,
 • udzielenie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru materiałów i prac budowlanych,
 • opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii we wskazanych lokalizacjach.

Dokumentacja aplikacyjna

Opracowanie kompletnych wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze studium wykonalności i analizą finansową, w ramach:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzanie projektami

Świadczenie usług koordynacji i zarządzania projektami, w szczególności:

 • doradztwo techniczne,
 • dokonywanie na bieżąco weryfikacji dokumentów prowadzonych w celu realizacji projektu,
 • wsparcie przy prowadzeniu rozliczeń otrzymanego dofinansowania.

Nadzór inwestorski

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora na budowie – sprawowanie kontroli zgodności inwestycji z dokumentacją, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztów,
 • odbiór robót budowlanych.

Dokumentacja strategiczna

 • opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • wykonanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
 • opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych.

Dokumentacja techniczna

 • opracowanie kompletnej indywidualnej dokumentacji technicznej dla mikroinstalacji,
 • wycena inwestycji i opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.