W związku z niekorzystnymi dla prosumentów zapisami zawartymi w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii SBF POLSKA PV wystosowało listy do posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W listach tych poruszamy kwestię negatywnych zapisów wpływających m.in.  na ekonomikę instalacji, co spowoduje zastój w branży fotowoltaicznej pod kątem ilości montowanych instalacji a także rozwoju technologii. W dokumencie szczególnie zwracamy uwagę na zapisy w kwestii proponowanych współczynników dotyczących rozliczania wyprodukowanej energii w przydomowej instalacji, których wartości spowodują w rzeczywistości oddawanie znacznej ilości wyprodukowanej energii zakładom energetycznym.

Poniżej udostępniamy link do pobrania pisma skierowanego do Prezesa PiS – Sz. P. Jarosława Kaczyńskiego.

List do posłów – Jarosław Kaczyński