Prawie 33 tys. mikroinstalacji podłączonych w I półroczu 2021 przez oddziały Energa Operator!

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej publikuje cykliczny raport “Rynek Instalacji PV – POLSKA ‘21”. Raport opiera się na danych przekazanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Raport stowarzyszenia pojawi się już wkrótce. Dane dotyczące przyłączeń instalacji PV przekazała również Energa Operator. Z danych Energa Operator wynika, że w ciągu pierwszego półrocza 2021 do oddziałów operatora przyłączono 32 778 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 255,25 MW. Większość z nich, bo aż 22 574 mikroinstalacje (161,89 MW) zostało podłączonych w drugim kwartale roku.

Mikroinstalacje fundamentem rynku!

W pierwszej połowie 2020 roku Energa przyłączyła do swojej sieci 19 561 mikroinstalacji, w bieżącym roku ta liczba wzrosła o prawie 68% i osiągnęła wartość 32 778 (225,25 MW). Na obszarze Energa Operator w pierwszej połowie 2021 r. powstało również ponad 54 MW instalacji o mocy powyżej 50 kWp (małe, średnie i duże instalacje). Możemy zaobserwować utrzymujący się trend w którym znaczną część rynku stanowią mikroinstalacje prosumenckie – w I półroczu 2021 blisko 83% mocy przyłączonej na obszarze operatora stanowią mikroinstalacje PV.

Drugi kwartał lepszy dla branży

W pierwszym kwartale przyłączono do oddziałów Energa Operator instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy równej 119 MW, z czego aż 93,4 MW to mikroinstalacje. Natomiast w drugim kwartale moc nowo przyłączonych mikroinstalacji znacznie wzrosła i osiągnęła wartość blisko 162 MW.  Moc małych, średnich i dużych instalacji (powyżej 50 kWp) utrzymała się na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale 2021 roku.

Jak będzie wyglądała druga połowa roku?

Rynek mikroinstalacji rozwija się bardzo dynamicznie, liczba wszystkich mikroinstalacji PV podłączonych do sieci Energa Operator (mikroinstalacji podłączonych do końca I półrocza 2021 roku) wynosi 120 878 sztuk, a ich łączna moc to 885,36 MW. Aż 27% tych mikroinstalacji zostało przyłączonych w pierwszej połowie 2021 roku. Czego możemy spodziewać się w drugiej połowie 2021 roku? W zeszłym roku lepszym okresem dla rynku PV w Polsce było drugie półrocze. Na podstawie danych przekazanych przez Energa Operator i przy założeniach, że w tym roku wystąpi analogiczny wzrost liczby instalacji względem analogicznego okresu z ubiegłego roku, w drugim półroczu możemy spodziewać się przyłączenia około 68 tys. nowych instalacji.

Jak wyglądał rynek instalacji fotowoltaicznych w pierwszym półroczu 2021 roku w skali całego kraju? Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na stronie internetowej www.polskapv.pl, gdzie ukaże się nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 – stan na 30 czerwca 2021”.