PTPiREE rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z OSD.

Przykładowo dla operatora Tauron sa one dostępne pod linkiem w zakładce  „Ponowny proces konsultacji Karty Aktualizacji 7/2018”.

Co zmieniają nowe Karty Aktualizacji?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii, uzupełniono Załącznik nr 1 IRiESD, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji.

Sporo ze zmian to zmiany używanej powszechnie terminologii typu: „moc osiągalna” na „moc maksymalna” lub „mikroźródła” na „mikroinstalacje”

Dodatkowo dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich dotyczących urządzeń wytwórczych.

PTPiREE zaprasza na seminarium!

W związku z powyższym PTPiREE organizuje seminarium poświęcone omówieniu zmian zawartych w KA IRiESD dotyczącej OZE, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018r. w Warszawie w siedzibie NOT ul. Czackiego 3/5, sala „C”. Program czasowy seminarium przedstawia się następująco:

godz. 11.00 – otwarcie seminarium
godz. 11.10 – prezentacja zmian IRiESD
godz. 12.45 – przerwa
godz. 13.15 – pytania do przedstawionych zmian IRiESD
godz. 14.00 – zakończenie seminarium

Źródło: PTPiREE