1. Sklep internetowy SBF Polska PV działa pod adresem POLSKAPV.PL jest platformą prowadzoną przez stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
NIP: 6793112701

 

2 . Warunki realizacji zamówienia

2.1 Zamówienie:
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej POLSKAPV.PL

2.2 Płatność
Płatność z uwzględnieniem kosztów przesyłki jeżeli takie występują należy uregulować w formie przedpłaty na konto: 11 1140 2004 0000 3102 7574 7351

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
NIP: 6793112701

Płatność można dokonać również za pomocą przelewów online.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

2.3 Wysyłka
Zamówione produkty są wysyłane w czasie do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

2.4 Faktury
Faktury dostarczane są w formie elektronicznej na adres podany w zamówieniu.
Akceptując niniejszy regulamin kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

„Niniejszym akceptujemy przysyłanie, przez Dostawcę faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane na adres zawarty w zamówieniu.Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: biuro@polskapv.pl”.

 

3. Reklamacje i zwroty

Jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna należy się kontaktować ze sklepem Internetowym SBF Polska PV dzwoniąc pod numer +48 570 070 751, bądź wysyłając e-mail na adres biuro@polskapv.pl

Sposób zwrotu wadliwego towaru zostanie ustalony przez dział obsługi klienta. Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do nas za pobraniem.

Zgodnie z artykułem 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 kupujący na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (przez Internet) ma 14 dni bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art 38 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku pytań lub reklamacji związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podanie jego numeru. Numer zamówienia znajdziesz w treści e-maila potwierdzającego jego złożenie.

 

4. Dane osobowe

Rejestrując się w POLSKAPV.PL Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV z siedzibą w Krakowie (30-614), ul. Cechowa 51
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zamówienia w sklepie on-line POLSKAPV.PL na podstawie artykułu 6 pkt 1 ust b
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5.2. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie POLSKAPV.PL

5.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV