Rynek Instalacji Fotowoltaicznych – już wkrótce kolejna edycja raportu SBF POLSKA PV!

Rynek Instalacji Fotowoltaicznych to cykliczny raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Opracowanie dotyczy rynku fotowoltaicznego w Polsce i opiera się na danych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych oraz danych dystrybutorów komponentów instalacji fotowoltaicznych zrzeszonych w stowarzyszeniu. Raport podsumowujący 2020 rok cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników. Co charakteryzuje polski rynek PV i czego możemy spodziewać się w kolejnej edycji raportu, nad którą obecnie pracuje stowarzyszenie? Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem z ostatniego raportu.

Rok 2020 w pigułce

Według danych OSD w 2020 roku przyłączono 2550 MW mocy w fotowoltaice. Przekłada się to na ponad 7,7 mln modułów PV (zakładając moc jednego modułu równą 330 Wp). Zdecydowana większość mocy przyłączonej w 2020 roku, bo aż 2 151 MW to moc mikroinstalacji fotowoltaicznych (<50 kWp). O tempie w jakim rozwija się rynek mikroinstalacji PV w Polsce świadczy to, że liczba takich instalacji przyłączonych w 2020 roku stanowi 69% skumulowanej liczby mikroinstalacji pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym na koniec 2020 roku. Instalacje powyżej 50 kW przyłączone w 2020 roku należą do mniejszości. W 2020 roku stanowiły one 399 MW, czyli 15,6% mocy przyłączonej w tym okresie.

Ile energii elektrycznej produkują mikroinstalacje?

Pod koniec czerwca 2020 roku potencjał rocznej produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji w Polsce wyniósł 1715,1 GWh. Na koniec ubiegłego roku potencjał ten wzrósł do 2888 GWh. Produkcja z mikroinstalacji prosumenckich w ciągu drugiej połowy 2020 roku wzrosła o ponad 40%. Z kolei potencjał produkcji we wszystkich instalacjach na koniec 2020 roku wyniósł 3 526 GWh. Z ostatniego raportu Agencji Rynku Energii wynika, że na koniec maja 2021 liczba prosumentów w Polsce wzrosła do 566 523, natomiast całkowita moc mikroinstalacji wzrosła do 3699,8 MW. Daje to średnią moc mikroinstalacji na poziomie 6,53 kWp. Na podstawie tych danych Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV szacuje, że roczny potencjał produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji PV na koniec maja 2021 wyniósł 3 496,3 GWh.

Produkcja z mikroinstalacji PV na tle krajowego zużycia energii

Mikroinstalacje fotowoltaiczne pod koniec ubiegłego roku były w stanie pokryć 1,74% krajowego zużycia energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę również większe systemy fotowoltaiczne, potencjał produkcji energii elektrycznej ze wszystkich instalacji PV w Polsce w krajowym zużyciu energii elektrycznej wynosi 2,12% (stan na 31 grudnia 2020). Jaki jest obecny udział rocznego potencjału produkcji energii z mikroinstalacji PV w krajowym zużyciu energii elektrycznej? SBF POLSKA PV szacuje, że udział produkcji z samych mikroinstalacji wzrósł na przestrzeni pierwszych pięciu miesięcy 2021 roku względem danych z końca 2020 roku wzrósł o ponad 21%.

Fotowoltaika w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Na koniec 2020 roku udział mikroinstalacji PV w mocy zainstalowanej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego kształtował się na poziomie 5,89%. Łącznie mikroinstalacje i instalacje większe od 50 kWp stanowiły 7,2% mocy zainstalowanej w KSE. Pierwsza połowa 2021 roku to kontynuacja wzrostów na rynku PV, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Na podstawie danych ARE, SBF POLSKA PV szacuje, że na koniec maja 2021 łączny udział mocy fotowoltaiki w polskim systemie elektroenergetycznym wyniósł 9,53%, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią 7,09%. 

Polska mikroinstalacjami fotowoltaicznymi stoi

Około 84,4% mocy przyłączonej w fotowoltaice w 2020 roku to mikroinstalacje. W dalszym ciągu zdecydowaną większość przyłączanych instalacji PV stanowią mikroinstalacje. W strukturze skumulowanej mocy zainstalowanej w 2020 roku ze wszystkich instalacji fotowoltaicznych mikroinstalacje stanowią 81,9% rynku, pozostałą część zajmują instalacje małe, średnie i duże (18,1%). O tym jak zmieniła się struktura rynku PV w Polsce przekonamy się w nowym raporcie SBF POLSKA PV, który wkrótce pojawi się na www.polskapv.pl.

Jakie moduły wybierają Polacy?

W 2020 roku największą popularnością cieszyły się moduły fotowoltaiczne w technologii krzemowej z ogniwami ciętymi na pół (Half Cut Cell, HCC). Udział sprzedaży tych modułów wyniósł 82,55%. W zestawieniu znaczący udział mają również moduły fotowoltaiczne z całymi ogniwami (16,4%). Pozostałe technologie (moduły polikrystaliczne, Shingled, Bi-Facial, MWT) w sumie zajmują jedynie nieco ponad 1% rynku. Łączna moc sprzedanych modułów ujętych w zestawieniu wynosi 855 MW.

Trójfazowe inwertery stringowe najpopularniejszym rozwiązaniem na polskim rynku PV

Według danych SBF POLSKA PV największym zainteresowaniem cieszą się falowniki trójfazowe, których udział w sprzedaży z 2020 roku wynosi 93,18%. Pozostałą część stanowią falowniki jednofazowe oraz mikrofalowniki. Ich udział kształtuje się na poziomie odpowiednio 4,7% oraz 2,1%. Zestawienie obejmuje dane sprzedaży ponad 1233 MW mocy falowników, co stanowi ponad połowę rynku mikroinstalacji PV w Polsce w 2020 roku.

Rynek Instalacji PV – I połowa 2021 roku dostępny już wkrótce

Zachęcamy do obserwowania strony www.polskapv.pl oraz dołączania do newslettera stowarzyszenia.