Rok 2018 był kolejnym z rzędu rokiem prężnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce – szczególnie w zakresie mikroinstalacji, w ramach których powstało ich ponad 27 tysięcy o łącznej mocy ponad 160 MWp. To imponujący wynik. Dane zebrane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV we współpracy z redakcją Globenergia pokazują, jak dynamicznie branża fotowoltaiczna rozwija się we wszystkich sektorach.

Niemal 0,5 GW z fotowoltaiki!

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym, według stanu na koniec 2018 roku, wyniosła niemal 490 MW, w tym ok. 150 MW w systemach małych i dużych oraz ok. 340 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. W samym ubiegłym roku przyłączono około 50 MW małych i dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW. To znacznie więcej niż rok wcześniej – w 2017 roku przyłączono 8,65 MW.

Graf - wielkość rynku fotowoltaicznej w Polsce

Coraz lepiej ma się w Polsce także rynek farm fotowoltaicznych, budowanych w ramach systemu aukcyjnego. W 2018 r. Ministerstwo Energii rozstrzygnęło aukcje na ok. 500 MWp (ok. 1,45 mld zł, 336 mln EUR), a kolejne planowane są jeszcze większe. Ważną informacją dla inwestorów jest skrócenie okresu na wybudowanie farmy i sprzedaż z niej energii – z 24 do 18 miesięcy. – komentuje Bogdan Szymański, Prezes Zarządu SBF Polska PV

Rekordowy rok 2018!

Według zgromadzonych danych, łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. W 2018 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 164 MWp.

Wykres1. Skumulowana liczba mikorinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Bogdan Szymański, Prezes Zarządu SBF Polska PV uważa, istotny spadek kosztów montażu połączony ze wzrostem cen energii w 2018 roku dodatkowo poprawił klimat do inwestycji fotowoltaicznych w Polsce.
– Co ważne, coraz więcej mikro- i małych instalacji jest wykonywanych bez wsparcia w postaci dotacji przy finansowaniu gotówką inwestora lub komercyjnym kredytem/leasingiem. Jest to szczególnie dobry prognostyk na stabilność rozwoju rynku. – dodaje Szymański.

Najwięcej mikroinstalacji PV zostało przyłączonych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz przez Tauron. Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W 2018 roku przybyło łącznie więcej mikroinstalacji PV, niż było przyłączonych łącznie we wszystkich poprzednich latach.

170 mln zł w mikroinstalacjach

W 2018 roku średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej spadł o niemal 500 zł (ok. 115 EUR) w porównaniu do roku poprzedniego.
Wykres 2 Wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych

Szacuje się, że na koniec 2018 roku, wartość mikroinstalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w 2018 wynosiła około 720 mln zł (ok. 170 mln EUR). Ze względu na znaczny wzrost liczby mikroinstalacji, wartość rynku z minionego roku jest wyższa od wartości rynku z 2017 roku, kiedy liczbę tę szacowano na około 400 mln zł (ok. 90 mln EUR).

Opracowanie: SBF POLSKA PV, GLOBEnergia