Nawiązując do wątpliwości, które pojawiły się w ostatnim czasie w kwestii okresów rozliczeniowych dla prosumenta w ramach systemu opustów wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Energii z prośbą o wyjaśnienie niniejszej kwestii. Otrzymaliśmy jasną odpowiedź, iż okresem rozliczeniowym jest okres roczny niezależnie od okresu rozliczeniowego założonego w umowie kompleksowej.

„Jako datę rozpoczęcia wprowadzania energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę pierwszego odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy umowa kompleksowa z operatorem zakłada okres rozliczeniowy krótszy niż jeden rok, czas w którym prosument może odebrać energię z sieci wynosi również 365 dni.”

Prosument może rozliczać się np. w dwóch okresach półrocznych, załóżmy od stycznia do czerwca oraz od lipca do lutego- w tych okresach dokonywane są odczyty. Zakładając, że instalacja została przyłączona we wrześniu, nierozliczona nadwyżka może zostać rozliczona w dwóch najbliższych półrocznych okresach, czyli może zostać pobrana z sieci w ciągu 365 dni od zakończenia niepełnego okresu rozliczeniowego.