W dniach 2-3 lipca odbył się 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE 2020 w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu z siedzibą w Lublinie. Założeniem koordynatorów było zebranie przedstawicieli wielu instytucji o kluczowym znaczeniu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju, a także naukowców, polityków i ekonomistów.

Dwa dni miały upłynąć pod znakiem merytorycznych dyskusji na tematy związane z polską gospodarką – dbanie o jej dalszy rozwój, innowacyjność oraz bezpieczeństwo. Po raz kolejny zostały rozdane statuetki “Bursztyn Polskiej Energetyki” – nagrodą przyznawaną za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki.

Jednym z kluczowych momentów wydarzenia była debata, w której wziął udział pan Bogdan Szymański – prezes zarządu SBF Polska PV. Podjął się on dyskusji w związku z tematem kwestii podłączenia mikroinstalacji PV do sieci. Podkreślił, że przyłączenie mikroinstalacji nie stanowi dużego problemu, jak to ma miejsce w przypadku dużych farm PV.

Ten proces inwestycyjny zawsze będzie bardziej skomplikowany i trudny” – podkreślił. Podczas debaty przedstawiono również najnowsze dane statystyczne z obszaru mikroinstalacji i możliwościach osiągnięcia pułapu całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice 2 GWp do końca tego roku.

Pierwszy gigawat z fotowoltaiki osiągnęliśmy w zeszłym roku w październiku. Potrzebowaliśmy na to 8 lat. Kolejny gigawat udało nam się osiągnąć w 8 miesięcy. To też pokazuje skalę rozwoju fotowoltaiki.” – kontynuował prezes SBF Polska PV.

Zaznaczył również, że model jaki przyjęła Polska (zwiększenie roli prosumentów w miksie PV – 1,3 GWp) jest bardzo korzystny do dalszego rozwoju sektora.

Podczas panelu z udziałem prezesa SBF wywiązała się dyskusja dotycząca dalszego rozwoju dużych farm PV. Rozmówcy doszli do wniosku, że ważny jest jednoczesny rozwój zarówno mikroinstalacji jak i tych dużych – skupienie się wyłącznie na tylko jednej gałęzi byłoby błędem. Dyskusja zahaczyła również o umowy PPA, które według Bogdana Szymańskiego mają wyprzeć z rynku system aukcyjny. “(…) Projekty całkowicie poza aukcyjne powstają i znajdują sposoby finansowania”.

Prelegenci podczas debaty podczas OSE 2020. OD lewej: Bogdan Szymański (SBF Polska PV), Arnold Rabiega (Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej), Grzegorz Walczukiewicz (Port Czystej Energii)

Podczas debaty podjęto również inne tematy związane z polskim sektorem energetycznym:

  • O zadaniach operatora systemu dystrybucyjnego oraz zabezpieczenie go przed przyłączeniem instalacji OZE wypowiadał się prezes zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. Andrzej Kojro.
  • Na temat dalszego rozwoju klastrów energii głos zabrał pan Artur Dembny, prezes zarządu CRK Energia Sp. z o.o.
  • Informacjami w zakresie finansowania inwestycji podzielił się pan Radosław Kwiecień, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • O błękitnych certyfikatach i taryfach feed-in wypowiedział się pan Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor Port Czystej Energii Sp. z o.o.
  • Przedstawienie i podsumowanie kwestii energetyki rozproszonej – pan Arnold Rabiega prezes zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej,
  • Rozwój elektromobilności – pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,

Debatę zakończył pan Paweł Niedzielski – dyrektor ds. sprzedaży, sektor energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o. – opowiedział o innowacjach w technologii cyfrowej w zakresie polskiej energetyki i ich potencjale wykorzystania.

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV