Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zostało członkiem wiodącej europejskiej organizacji zrzeszającej firmy i stowarzyszenia PV.

Solar Power Europe (SPE) to organizacja zrzeszająca ponad sto podmiotów działających w branży fotowoltaicznej, której celem jest pozytywny wpływ na rynek oraz kształtowanie europejskich regulacji dotyczących rynku energii słonecznej na naszym kontynencie. Lista członków obejmuje zarówno wiodących producentów, obecnych w Unii Europejskiej, jak i stowarzyszenia branżowe z poszczególnych krajów. Jak podkreślają przedstawiciele SPE, w działalności stowarzyszenia chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi europejskich decydentów na wagę energetyki słonecznej w miksie energetycznym, m.in. poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie UE na rozwój tego typu technologii, a także tworzenie odpowiedniego klimatu wokół branży, zwracając uwagę m.in. na korzyści wynikające z jej efektywnego funkcjonowania.

Swoje cele stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez organizację eventów, szkoleń, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami branży. Z siedzibą w Brukseli, SPE jest organem konsultacyjnym w zakresie energetyki słonecznej dla przedstawicieli instytucji europejskich, m.in. Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

SBF Polska PV zostało przyjęte do grona członków SPE 10 października 2016.