SBF Polska PV było patronem merytorycznym warsztatów Moc Hybrydy zorganizowanych w dniach 25-26 kwietnia podczas Targów Instalacje w Poznaniu. Jednym z prelegentów był Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia.

Warsztaty Moc Hybrydy to wydarzenie organizowane przez Globenergię skierowane głównie do instalatorów w zakresie współpracy instalacji fotowoltaicznej z innymi źródłami ciepła, np. pompą ciepła. Tematyka warsztatów obejmowała zakres teoretyczny i praktyczny, omówiony został sposób doboru systemu fotowoltaicznego, systemy mocowań oraz techniki montażu. Uczestnik miał okazję poznać zasady działania różnych systemów współpracy oraz wady i zalety poszczególnych instalacji. Została również przybliżona najnowsze technologia modułów SMART, procedura przyłączenia i przygotowanie wniosków do zakładów energetycznych.

Chętnych do nabywania nowych doświadczeń nie brakowało. Podczas prelekcji krok po kroku została zainstalowana mikroinstalacja fotowoltaiczna złożona z dwóch modułów. Nabywanie doświadczenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego skutecznie przekłada się na efektywność przyswajania informacji, mamy zatem nadzieję, że spotkanie zaowocuje większą świadomością instalatorów oraz stosowaniem dobrych praktyk podczas inwestycji.