SBF POLSKA PV Patronem honorowym konferencji PV GigaCon! Bogdan Szymański prelegentem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w PV GigaCon – konferencji poświęconej zagadnieniom fotowoltaiki. PV GigaCon odbędzie się 31 marca 2021 r. w godzinach: 9:30 – 15:00. W trakcie PV GigaCon omówione zostaną szanse i wyzwania stojące przed firmami z branży fotowoltaicznej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji. Link znajduje się tutaj.

Wydarzenie rozpocznie się od wykładu prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Tematem prezentacji Bogdana Szymańskiego będzie “Bezpieczeństwo PPOŻ instalacji PV oraz ich uzgodnienie z rzeczoznawcami”.

Prezes SBF POLSKA PV zwróci uwagę na wytyczne w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązania aktywnie podnoszące bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku budynków podlegających szczególnej ochronie.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w wybranych wykładach oraz dostęp do materiałów pokonferencyjnych. Ponadto w trakcie konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące inteligentnych budynków, zarządzania energią, integracji systemów PV z inteligentnym budownictwem oraz trendów i standardów nowoczesnych falowników.

Agenda oraz formularz rejestracji znajduje się tutaj.