Ze względu na szerokie zainteresowanie potencjałem umów PPA, zapraszamy Państwa do udziału w seminarium „Corporate Power Purchase Agreement (PPA)”, które zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Odbędzie się ono 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach. 

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjałem umów PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie. 

Cel wydarzenia

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim. 

Dla kogo jest przeznaczone?

Seminarium jest skierowane do przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr), inwestorów, firm doradczych i inżynieryjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne. W OSD przedstawicieli działów: pomiarów, bilansowania, prawnych, usług operatorskich, prognoz i zapotrzebowania. W spółkach obrotu przedstawicieli działów: handlu hurtowego, zarządzania portfelem, umów i kontraktów, rozliczeń i sprawozdawczości, prawnego/ regulacji, polityki cenowej, obsługi klienta.

O czym będziemy rozmawiać?

 • Otoczenie regulacyjne umów PPA
 • Zakres i konstrukcja uowy PPA  
 • Potencjalni beneficjenci 
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce 
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE 
 • Doświadczenia europejskie 
 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców enrgii z OZE
 • PPA jako poświadczenie zdloności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Kto będzie prelegentem?

 • Piotr Mrowiec, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Rödl&Partner
 • Lars Meckenstock, Director Asset Commercialization, E.ON Climate & Renewables
 • Michał Lubieniecki, Partner, Doradztwo Finansowe Deloitte
 • Roland Kok, Head of Customer Solutions, Innogy Renewables
 • Hubert Kowalski, Prezes Zarządu, VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o.
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Maciej Kowalski, Prezes Zarządu,  Enefit Sp. z o.o.
 • Tomasz Bodetko, Kierownik Wydziału Współpracy z Wytwórcami, Pion Zarządzania Portfelem, Energa Obrót

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Seminarium stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału
w wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.