W dniach 27-28 stycznia w Warszawie miała miejsce XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno – Ciepłowniczego POWERPOL 2020. 

Wydarzenie było poświęcone perspektywom rozwoju polskiej energetyki w najbliższych latach. Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Biznesu. Kongres został objęty wieloma Patronatami Honorowymi, m.in. przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, czy Ministra Klimatu Michała Kurtykę.

Tematyka poruszana podczas wydarzenia

Kongres składał się z sześciu paneli dyskusyjnych, związanych z tematyką zmian w polskim sektorze energetycznym z punktu widzenia Rządu oraz przedsiębiorstw.

Debata inauguracyjna pt. “Co się wydarzy w energetyce w 2020 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw” zapoczątkowała rozmowy o stanie Polski na tle globalnych trendów w energetyce oraz możliwości ich pogodzenia.

Panel I pt. “Potencjał rynku ciepła i implikacje programu “Czyste powietrze” skupiał się wokół zagadnień systemów ciepłowniczych i wytwarzania ciepła, oraz doboru paliwa do wytwarzania energii cieplnej.

Panel II pt. “Polski rynek gazu i paliw” poruszył kwestie rozwoju wydobycia gazu ziemnego w Polsce, priorytetów rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Dotknięto tematu gazu łupkowego, a także debatowano nad przyszłością rynku LNG i wodoru w Polsce.

Panel I sesji II pt. “OZE w portfolio liderów polskiego rynku” skupił zagadnienia wykorzystania paliw alternatywnych w aspekcie aktualnego prawa. Kolejną ważną kwestią była dyskusja na temat projektów OZE w elektromobilności i infrastrukturze ładowania, a także najbliższa przyszłość farm wiatrowych off-shore.

Panel II pt. “Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji” poruszył zagadnienia związku inwestycji “tradycyjnych” oraz innowacyjnych w sektorze energetycznym.

Panel III pt. “Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE” wraz z aktywnie uczestniczącym Prezesem Bogdanem Szymańskim odpowiedział na pytania związane z potencjałem polskich wytwórców komponentów do instalacji OZE. Analizowano także kierunki rozwoju fotowoltaiki i e-mobility. Określono potencjał samorządów jako pożądanego, ale trudnego partnera biznesowego, a także jako podsumowanie wystosowano pytanie, czy Polska może zostać liderem wśród producentów komponentów energetyki wiatrowej.

Prezes SBF POLSKA PV Bogdan Szymański podczas kongresu POWERPOL 2020, źródło: powerpol.pl

Podczas drugiego dnia kongresu, miała miejsce wycieczka techniczna do  Elektrociepłowni Żerań – drugiego co do wielkości źródła ciepła dla Warszawy.