Miło nam poinformować, że 22 listopada 2018 roku w Krakowie, podczas Kongresu Trendy Energetycznej, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, wraz z sześcioma czołowymi organizacjami branżowymi podpisało porozumienie  na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Stowarzyszenie SBF POLSKA PV, wraz z pozostałymi organizacjami zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” w celu wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oraz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

 

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:

– Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce

– Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”

– Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030

– Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

Jako Stowarzyszenie branżowe mamy świadomość, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji.

Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że nam, organizacjom branżowym w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu Czyste Powietrze. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Oprócz SBF POLSKA PV, porozumienie podpisały również: 

– Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

– Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

– Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

– Stowarzyszenie Polska Wentylacja

– Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

– Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Poza podpisaniem porozumienia, odbyła się również debata na temat tego, jak trendy energetyczne zmienią poszczególne branże w Polsce.  SBF POLSKA PV, zarówno podczas podpisania porozumienia, jak i w czasie debaty reprezentował prezes zarządu Bogdan Szymański.

Podpisanie porozumienia do szczęśliwy finał kilkumiesięcznych rozmów.  Wierzymy, że interweniowanie w istotnych sprawach w imieniu kilku organizacji będzie dobrze odbierane przez stronę rządową i pozwoli nam na szybsze i skuteczniejsze działania.