Nazwa firmy
SRS Group Sp. z o.o.

NIP: 5252948586
REGON: 524792811
KRS: 0001025754

Opis firmy

Kim jesteśmy:

  • SRS Group zostało powołane jako jako integrator i innowator usług MB Recycling, czołowej spółki w Polsce w zakresie przetwarzania odpadów ZSEiE. Wykorzystujemy swoje doświadczenie biznesowe aby przygotować i wdrożyć przygotowane wspólnie z klientem rozwiązania proekologiczne.
  • W skład grupy wchodzą zakłady przetwórcze, centrum logistyczne, fundacja oraz specjalistycznego zakładu zajmującego się naprawą i odnową urządzeń z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania.
  • Mamy 15 lat doświadczenia w zakresie przetwarzania odpadów ZSEiE.
  • Posiadamy wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i certyfikaty.

Nasza misja

  • Rozwój strategii gospodarki obiegu zamkniętego a w szczególności współpraca przy tworzeniu projektów dedykowanych.
  • Doradztwo przy tworzeniu strategii firm w zakresie ESG, liczenia i redukcji śladu węglowego.
  • Monitorowanie regulacji prawnych, udział w konsultacjach oraz reprezentowanie branż także OZE w kontekście planowanych rozwiązań w przyszłości.