Poniżej prezentujemy treść pisma SBF Polska PV ws. zidentyfikowanych obszarów, które w ocenie branży wymagają zmiany, w celu dalszego stymulowania rozwoju fotowoltaiki w Polsce, szczególnie w segmencie MiŚP.