Pomimo okresu wakacyjnego nie odpoczywamy i aktywnie działamy na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W związku z ostatnimi doniesieniami w zakresie obniżenia wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia energii wytworzonej w OZE, tzw. zielonych certyfikatów do poziomu 15,5% wystosowaliśmy pismo skierowane do Andrzeja Piotrowskiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Energii zgłaszające nasz zdecydowany sprzeciw.

W piśmie zwracamy uwagę na niekorzystny efekt, który może wywołać powyższy zabieg. Zwielokrotni on problem nadwyżki zielonych certyfikatów, przez co w efekcie przyczyni się do spadku wartości świadectw pochodzenia. Dodatkowo, w systemie aukcyjnym nie przewidziano żadnej puli energii, która mogłaby być ratunkiem dla małych i średnich inwestorów starających się o polepszenie sytuacji, w jakiej znaleźli się na skutek niestabilności systemu certyfikatów, ich niskich cen oraz braku dotacji. W związku z tym postulujemy o przeprowadzenie zakupu minimum 1 400 000 MWh energii w drodze aukcji wytworzonej w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.

Pismo do pobrania dostępne poniżej.

SBF POLSKA PV ws. zielonych certyfikatów