Podczas posiedzenia Sejmu 11 września 2019 roku, w polskim ustawodawstwie dotyczącej tematyki odnawialnych źródeł energii w tym fotowoltaiki, bardzo dużo się zmieniło. Oto najistotniejsze zmiany.

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE

Ukłonem w stronę prosumentów, jak i branży jest ustalenie jednej stawki VAT 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem – czyli fotowotaika, pompy ciepła z dolnymi źródłami (od wielu lat było 23%), kolektory słoneczne.

Do tej pory, instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku jest objęta 8% podatkiem VAT, a instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli takie na gruncie, czy lub na dachu budynku gospodarczego objęte są 23% stawką podatku VAT.
Jeśli chodzi o fotowoltaikę, poprawka, którą wczoraj przyjął Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Ogrzewanie nowych obiektów – sieć ciepłownicza albo pompa ciepła

Wczorajsze posiedzenie Sejmu skutkuje również uporządkowaniem i zaostrzeniem kwestii systemu ogrzewania w nowych obiektach. To również bardzo ważna i pozytywna zmiana dla energetyki słonecznej. Wprowadzono obowiązek podłączania wszystkich nowych budynków do sieci ciepłowniczych, a wyjątek stanowi zastosowanie pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego co w praktyce wskazuje na fotowoltaikę.

Kontrolowanie urządzeń grzewczych

Wprowadzono również zmianę w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, która pozwala kontrolować wszystkie urządzenia grzewcze przez PIH – w tym karty produktu, etykiety oraz robić badania wyrywkowe urządzeń w ramach procedury ekoprojektu.

Zwolnienie z płacenia PIT w programie „Mój prąd”.

Programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze są zwolnione z podatku dochodowego. Departament Podatków Dochodowych opublikował objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 r. do ulgi termomodernizacyjnej w PIT. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Mój Prąd i Czyste powietrze zwolnione z podatku!

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV