Wniosek patentowy dotyczący recyklingu paneli PV złożony! Po raz pierwszy w Polsce dotyczy technologii bezodpadowej

Spółka technologiczno – badawcza 2loop Tech S.A. złożyła w Urzędzie Patentowym RP pierwszy w Polsce wniosek patentowy dotyczący wynalazku, którego technologia umożliwi bezodpadowy recykling modułów PV. 2loop Tech S.A. zapowiada złożenie kolejnych wniosków patentowych dotyczących recyklingu komponentów instalacji PV.

Rozwiązanie technologiczne objęte patentem

Wniosek złożony przez 2loop Tech dotyczy sposobu recyklingu krzemowych paneli mono oraz polikrystalicznych, zbudowanych warstwowo z płyty szklanej, folii typu EVA lub Tedlar oraz warstwy krzemowej. Zasada opisana we wniosku opiera się o sposób ogrzewania panelu poniżej temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar. Pozwala to na późniejszą separację mieszaniny szkła, krzemu oraz cennych metali znanymi metodami separacji, co jest kluczowe dla całego procesu recyklingu. Firma deklaruje, że technologia będzie umożliwiać praktycznie bezodpadowe zagospodarowanie zużytych paneli PV i przy odpowiednim jej zastosowaniu jest neutralna środowiskowo.

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że do 2050 roku około 11% światowych dostaw energii elektrycznej będzie wytwarzanych przy użyciu energii słonecznej, przewiduje się, że w 2050 roku na całym świecie będzie od 60 do 78 mln ton odpadów z paneli słonecznych.

Dzięki zespołowi naukowców prace nad doskonaleniem naszej innowacyjnej metody recyklingu paneli PV są bardzo zaawansowane i sukcesywnie chcemy zabezpieczać patentowo wypracowany przez nas know-how (…) Biorąc pod uwagę zainteresowanie rynku oraz perspektywę rozwoju branży dążymy, aby nasza firma była europejskim liderem zagospodarowania zużytych paneli PV. Dotyczy to zarówno opracowywanych technologii, z których będzie można korzystać na zasadzie licencji, jak również samego procesu recyklingu. – Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech.

Marcin Karbowniczek Prezes Zarządu 2Loop Tech S.A.

Polska dzięki współpracy firmy 2loop Tech z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie zaczyna wyrastać na europejskie centrum opracowywania technologii bezodpadowego recyklingu instalacji PV. Docelowo w ramach konsorcjum przewidywana jest również współpraca z VSB Technical University w Ostrawie.