Ile może trwać przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej przez zakład energetyczny?
Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy w ramach Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, na przełomie maja i czerwca odbył się montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8,48 kWp, po czym został wypełniony wniosek o przyłączenie mikroinstalacji. Dopiero po około dwóch miesiącach od złożenia wniosku klientowi udało się podpisać umowę kompleksową, którą złożył 29 sierpnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ma od tego momentu 14 dni na przyłączenie mikroinstalacji i wymianę licznika na dwukierunkowy. W międzyczasie, 1 lipca zmienił się system rozliczeń, będący efektem wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. region Legionowo udzielono nam informacji, że nie można wymienić licznika, ponieważ nie ma zlecenia na jego wymianę. Zlecenie takie powinno zostać jednak wydane, ponieważ instalacja została wpisana do rejestru mikroinstalacji. Zarówno uzupełnianie bazy mikroinstalacji jak i wydanie zlecenia na wymianę licznika należą do obowiązków PGE Obrót S.A. Tym sposobem przyłączenie mikroinstalacji trwa już ponad trzy miesiące i nadal nie jest zakończone.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wystosowało w tej sprawie oficjalne pismo do PGE Polskiej Grupy Energetycznej z prośbą o wyjaśnienie zasad przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz o ustosunkowanie się do sytuacji jaka miała miejsce w przypadku tej jednej z mikroinstalacji.

Czekamy z niecierpliwością na wyjaśnienia. O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

Jeżeli widzą Państwo problem, którym powinno zająć się Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prosimy o kontakt na e-mail: biuro@polskapv.pl.