Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozpędza się, a to jest powodem do zadowolenia. Z drugiej strony, rodzi też wiele obaw o jakość powstających instalacji. Właśnie dlatego producenci i firmy wykonawcze zrzeszone w Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, w trosce o bezpieczne i dobrze wykonane indywidualne elektrownie fotowoltaiczne, współpracują i przygotowują kampanię społeczną dotyczącą 10 zasad bezpiecznych instalacji PV.

Rozmowom i dyskusjom nie było końca (SBF POLSKA PV)

Trzonem kampanii będzie 10 stronnicowy, ilustrowany poradnik w formie elektronicznej, z rozszerzeniem tematów i uzupełnieniem informacji online.
9 grudnia odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego dyskutowaliśmy nad merytoryczną zawartością poradnika. Dopracowywaliśmy szczegóły i pracowaliśmy nad odpowiednia prezentacją treści.

Kampania jest przygotowywana zarówno dla instalatorów i projektantów, jak również dla świadomych inwestorów, którzy z inwestycji
w indywidualną elektrownię powinni być zadowoleni, dumni i powinni czerpać z nich maksymalne korzyści. W poradniku znajdą się informacje o wszystkich aspektach, o które należy zadbać na etapie zarówno projektowania, montażu jak i eksploatacji systemu fotowoltaicznego.

Intensywna praca podczas spotkania roboczego (SBF POLSKA PV)

Kampania rusza z początkiem 2020 roku. Dystrybucja materiałów i propagacja dobrych praktyk planowana jest wielotorowo, zarówno poprzez kampanie w mediach społecznościowych i portalach internetowych, jak również podczas spotkań branżowych i targów.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV