260 GW nowych mocy w OZE w 2020 roku, z czego niemal połowa to PV!

W 2020 roku przybyło jak dotąd najwięcej nowych mocy w sektorze OZE. O rekordzie w sektorze odnawialnych źródeł energii możemy dowiedzieć się z raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA). Sektor okazał się być odporny na pandemię COVID-19. W 2020 roku zainstalowano w skali całego świata 260 GW mocy w OZE, z czego 127 GW stanowi moc w fotowoltaice.

Wzrost sektora OZE w 2020 r.

Według analityków IRENA, roczny przyrost mocy w OZE na poziomie ok. 260 GW był o 50 proc. większy, niż w 2019 r. Najwięcej nowej mocy przybyło w energetyce słonecznej (127 GW) i wiatrowej (111 GW), co stanowi ponad 91% mocy przyłączonej w OZE w rekordowym 2020 roku. Moc globalnych zasobów OZE wzrosła o 10,3 proc., dzięki czemu, pod koniec 2020 r. światowe moce wytwórcze OZE osiągnęły łącznie 2799 GW. W dalszym ciągu największy udział posiada energetyka wodna (1211 GW). Skumulowane moce w energetyce słonecznej i wiatrowej na koniec 2020 roku wynoszą odpowiednio 714 i 733 GW. Zakładając utrzymanie tego tempa przyłączania nowych mocy w energetyce słonecznej pod koniec 2025 roku energetyka słoneczna zostanie globalnym liderem sektora OZE.

Liderami rozwoju OZE okazały się Chiny oraz Stany Zjednoczone. W 2020 r. w Państwie Środka zainstalowano łącznie 136 GW, z czego 72 GW w wietrze i 49 GW w fotowoltaice. W Stanach Zjednoczonych przybyło 29 GW (15 GW w fotowoltaice, 14 GW w wietrze). Jest to znacznie mniej niż w Państwie Środka, ale oznacza to wzrost o prawie 80 proc. w porównaniu do 2019 r.

Chiny globalnym liderem rozwoju OZE

Pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej energetyka słoneczna zrównuje się z energetyką wiatrową. Przyrost mocy w PV jest najbardziej widoczny w Azji (78 GW w 2020 r.). Największymi wynikami z 2020 r. mogą pochwalić się Chiny (49 GW), Stany Zjednoczone (15 GW) oraz Wietnam (11 GW). Na kolejnych miejscach uplasowała się Japonia (5 GW), Indie (4 GW), Korea Południowa (4 GW).

Energetyka wiatrowa może się pochwalić dwukrotnym wzrostem nowych mocy (111 GW) w porównaniu do 2019 r. (58 GW). W tym przypadku liderem również są Chiny (72 GW) oraz Stany Zjednoczone (14 GW). Jak zauważają analitycy IRENA, rośnie rola morskiej energetyki wiatrowej, której całkowita moc wzrosła o 5 proc. w porównaniu do 2019 r.

Postępująca transformacja energetyczna

Na przestrzeni lat poza wzrostem mocy odnawialnych źródeł energii możemy zaobserwować wzrost udziału OZE w globalnym rocznym przyroście mocy zainstalowanych. Udział ten w 2020 roku osiągnął rekordową wartość 82 proc. i wzrósł względem 2019 r. o 9 pkt. proc. Wynika to nie tylko z wzrostu w sektorze OZE, ale także hamującego sektora energetyki konwencjonalnej. Przyrost nowych mocy w energetyce konwencjonalnej na świecie w 2020 r. spadł do 60 GW (w 2019 r. odnotowano wzrost na poziomie 64 GW). 

Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA) dostępny jest tutaj.